Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-procesni-cast-2069
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  30.08.2022   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 600 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-c-250-2016-sb-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-procesni-cast-2069
Cena s DPH: 2 600 Kč
Lektor: Ing. Mgr. Jan Strakoš
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou správního trestání a provést rozbor právní úpravy se zaměřením na vzájemné vazby mezi správním řádem, procesní částí přestupkového zákona a dalšími zvláštními předpisy.

První část semináře je koncipována jako průvodce procesní částí přestupkového zákona, v rámci které se účastníci semináře seznámí s procesní aplikací jednotlivých institutů a subsidiární použitelností správního řádu. Lektor zároveň upozorní na aktuální judikaturu správního řízení a na poslední novelizaci přestupkového zákona provedenou zákonem č. 417/2021 Sb. Vysvětlena bude např. ochrana osob vystupujících v řízení, institut nepřípustného zastoupení, změny ohledně postavení osoby přímo postižené spácháním přestupku. Druhá část semináře je pak myšlena jako praktické cvičení s lektorem, kdy účastníci budou zapojeni do řešení konkrétních procesních situací. Lze např. příkazem na místě vyřešit v souběhu několik přestupků? A jak vypsat takový příkazový blok? Má osoba přímo postižená spácháním přestupku právo na tlumočníka na náklady správního orgánu? Staví se promlčecí doba v případě, bylo-li o skutku vedeno trestní řízení v cizině?

Seminář je určen všem úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají především přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, členům komisí k projednávání přestupků a dalším zaměstnancům správních úřadů rozhodujících v prvním stupni. Seminář je vhodný pro již praktikující úředníky.

Program semináře:

  • Rozbor procesní části zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
    • vysvětlení aplikace platné a účinné právní úpravy a subsidiarita správního řádu
    • úkony před a po zahájení řízení
  • Praktická cvičení - řešení konkrétních procesních situací, diskuse, výměna názorůVšechny termíny konání kurzu

  • 30.08.2022 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
  • 15.11.2022 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
  • 06.12.2022 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
  • 08.12.2022 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Finanční řízení školy aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.8.
2022
Finanční kontrola uvnitř orgánu veřejné správy
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
30.8.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - distanční
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
Postup při ukončení a zahájení volebního období - komunální volby 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
6.9.
2022
Místní a účelové komunikace v roce 2022
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
7.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
8.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
13.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
13.9.
2022
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
13.9.
2022
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
13.9.
2022
EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
15.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
15.9.
2022
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Sociální pohřby a hroby - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 181 termínů