Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE

Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6745
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  25.11.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 140 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6745
Cena s DPH: 2 590 Kč
Lektor: JUDr. Ing. Josef Staša Sc.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Ing. Josef Staša Sc. Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Odborný program semináře:
• Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na společné a zjednodušené postupy a jejich výsledky
• Vztah stavebního zákona a liniového zákona
• Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
• Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na výstavbu
• Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby; charakter působnosti orgánů obcí a krajů; role dotčených orgánů
• Soustřeďování a poskytování informací o území
• Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
• Umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí a územní řízení; modifikace a alternativy; postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu)
• Vazby mezi režimy umisťování a režimy provádění staveb
• Provádění staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení (stavební povolení a stavební řízení; alternativy; postavení autorizovaného inspektora)
• Společná aprobace umístění a provedení záměru
• Provádění změn staveb před jejich dokončením
• Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby a opakované stavební řízení
• Kolaudační správní postupy
• Rekolaudační správní postupy
• Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
• Postupy týkající se závadných staveb; zajišťování pořádku ve výstavbě
• Výkon dozorčích činností v oblasti výstavby a projednávání přestupků podle stavebního zákona
• Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, prohlášení nicotnosti)
• Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
• Výhled elektronizace veřejného stavebního práva

Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 16. listopadu na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
11.8.
2022
Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.8.
2022
Příprava nového volebního období
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
30.8.
2022
Příprava nového volebního období - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.8.
2022
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
13.9.
2022
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.9.
2022
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.9.
2022
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.9.
2022
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
15.9.
2022
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
15.9.
2022
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.9.
2022
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
16.9.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
20.9.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
20.9.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.9.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
20.9.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
22.9.
2022
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.9.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.9.
2022
Příprava nového volebního období - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.10.
2022
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 140 termínů