Aktuality pro příspěvkové a rozpočtové organizace

Aktuality pro příspěvkové a rozpočtové organizace INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/aktuality-pro-prispevkove-a-rozpoctove-organizace-2062
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  08.12.2022   
Cena bez DPH: 1 735 Kč https://www.integracentrum.cz/aktuality-pro-prispevkove-a-rozpoctove-organizace-2062
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: Ing. Jan Černý
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte o novinkách pro rok 2023 v oblasti účetnictví, daní a pracovního práva se zaměřením na možnou aplikaci u organizací účtujících podle vyhlášky 410/2009 Sb. Na teorii i praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.

Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů a dotací, účtování fondů.

Seminář je určen účetním, či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace. Mezi státní organizace řadíme vybrané účetní jednotky, tedy organizace účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a souvisejících standardů pro vybrané účetní jednotky.Je vhodný pro všechny bez rozdílu, je však třeba znát základní postupy účtování.

Program semináře:

 • Změny obecně závazných předpisů se zaměřením na ROPO:
  • účetnictví (zákon, vyhláška, standardy)
  • daně (DP, DPH, silníční, nemovitosti….)
  • pracovněprávní oblast (ZP, nařízení k cenám..)
  • Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2022, případně i již schválené změny pro následující období
   • Zákon o účetnictví
   • vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění
   • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky 
  • Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví:
   • zákoník práce
   • zákon o pojistném na sociální zabezpečení
   • zákon o pojistném na zdravotní pojištění
   • zákon o omezení plateb v hotovosti
   • nařízení vlády o minimální mzdě.  
 • Účtování v oblasti dlouhodobého majetku, transferů a fondů
  • Specifika účtování dlouhodobého majetku
   • klasifikace
   • rozvahová a podrozvahová evidence
   • bezúplatné a úplatné nabytí
   • svěření majetku
   • fondy 
  • Transfery = „dotace“:
   • provozní, investiční
   • vyúčtování nebo bez povinnosti vyúčtovat
   • víceleté
   • ze zdrojů EU
   • účtování tvorby a čerpání fondů 
  • Fondy
   • aktuální pohled na FKSP – dopady „covid“.
  • Bezúplatné převody majetku od státních organizací. 
  • Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.
  • Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací    
 • Odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
9.7.
3.9.
2022
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - distanční
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX     7 950 Kč s DPH
e-learning
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX   Praha   7 950 Kč s DPH
11.7.
13.7.
2022
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
11.7.
2022
Aktuality v DPH  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
12.7.
2022
Cestovní náhrady 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
12.7.
2022
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
12.7.
2022
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
12.7.
2022
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních  TOP
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX     4 223 Kč s DPH
e-learning
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX   Praha   4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
13.7.
2022
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
Verlag Dashöfer   Praha   4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2022
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 45   Další
20 z 895 termínů