Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zmeny-v-oblasti-mzdove-a-personalni-agendy-v-roce-2023-2052
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.02.2023   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/zmeny-v-oblasti-mzdove-a-personalni-agendy-v-roce-2023-2052
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: Ing. Růžena Klímová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023.

Program semináře:

 • Změny v pracovněprávní oblasti
  • Návrh změn v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce atd.) po rozsáhlé novele ZP
  • Nejdůležitější navrhované změny:
   • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
   • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
   • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
   • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
   • Rodičovská dovolená (§ 196), pružné uspořádání práce (§ 241)
   • Práce na dálku (§ 317)
   • Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 • Slevy na pojistném od 1.2.2023 v příkladech
  • Okruh oprávněných zaměstnanců, na něj je možné slevu uplatnit
  • Podmínky pro uplatnění slevy
  • Kdy nelze slevu uplatnit
  • Penále při neoprávněném uplatnění slevy
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Povinnosti zaměstnance
  • Povinnosti ČSSZ
  • Nové závazné formuláře
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
  • Doplatek se netýká náhrady mzdy
  • Další změny v této oblasti
  • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v r. 2023 ve všech souvislostech
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení
  • Stručně o ročním zúčtování
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. souvislosti se změnou zákoníku práce
  • Nové redukční hranice pro rok 2023
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2023
  • Další parametrické změny
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění 
  • Změny v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1.4.2022 a problémy s tím spojené
 • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci stát
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Paušální náhrada nákladů při exekuci 
  • Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění,
  • Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
  • Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
  • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2023
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce 
 • Další změny k datu konání semináře
  • Vyhláška o cestovních náhradách v r. 2023
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS
  • Důležité změny v pracovnělékařských prohlídkách od roku 2023    
  • Změna archivační lhůty u mzdových listů
  • Odškodňování bolesti – vyhláška č. 276/2015 Sb.
  • Nové povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávající zdravotnické záchranáře            
  • Nové formuláře – Přehled o výši pojistného
  • Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném
 • Dotazy a diskuze

Změn, které jsou účinné od 1.1.2023 v oblasti personální a mzdové agendy, je poněkud více, než se očekávalo. Většina právních předpisů byla publikována ve Sbírce zákonů až 30.12.2022, a proto se komplexní výčet platných změn dozvíte nyní na semináři.
Kurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   9 990 Kč 
5.2.
26.3.
2023
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   12 990 Kč 
5.2.
2.4.
2023
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   12 990 Kč 
5.2.
2.4.
2023
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   9 990 Kč 
5.2.
9.4.
2023
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   11 990 Kč 
5.2.
23.4.
2023
Stravenkový paušál v příkladech
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Fond kulturních a sociálních potřeb
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
6.2.
2023
Pracovnělékařské prohlídky prakticky a v širších souvislostech • včetně změn účinných od 1.1.2023
ANAG   České Budějovice   2 058 Kč 
6.2.
2023
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2023
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
6.2.
2023
Pracovnělékařské prohlídky po změně od 1. 1. 2023 • skončení pracovního poměru • pracovní poměr na dobu určitou a řetězení
ANAG   Hradec Králové   1 975 Kč 
7.2.
2023
Pracovnělékařské prohlídky prakticky a v širších souvislostech • včetně změn účinných od 1.1.2023
ANAG   Plzeň   2 058 Kč 
7.2.
2023
Náhradní plnění za rok 2022  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
8.2.
2023
Roční zúčtování záloh za rok 2022 a aktuální změny ve zdaňování mezd • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 140 Kč 
8.2.
2023
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
VOX     3 134 Kč s DPH
9.2.
2023
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
VOX   Praha   3 134 Kč s DPH
9.2.
2023
Kontroly inspektorátů práce a příprava na ně
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
9.2.
2023
Nemocenské pojištění a pojistné 2023 • Důchodové pojištění a ELDP 2023 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 223 Kč 
9.2.
2023
ON-LINE webinář Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2022 a aktuality pro plátce daně za závislé činnosti na rok 2023
ANAG     2 058 Kč 
9.2.
2023
Personální akademie včetně zásadních změn v lékařských prohlídkách od 1. 1. 2023 - 2denní seminář
ANAG   Brno   3 628 Kč 
9.2.
2023
Pracovní cesty a cestovní náhrady • změny a aktuality pro rok 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
10.2.
2023
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 453 termínů