Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - ON-LINE

Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=7052
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  17.10.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=7052
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: Ing. Ilona Součková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Odborný program semináře:
Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
• Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
• Daňově účinné náklady:

   - výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
   - výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
   -
• náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance – peněžitý příspěvek na stravování
   -
• náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
   -
• důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
   -
• náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
   -
• náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady přefakturované jiné osobě)
   -
• náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
   -
• náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
   -
• další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
   -
• finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy, zkrácený finanční leasing
   -
• náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva, výpočet náhrad pohonných hmot u hybridních automobilů a elektromobilů
   -
• daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
   -
• účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv
• Daňově neúčinné náklady

   - pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
   - účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
   - finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
   - reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
   - náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
   - škody
Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
   - podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů
   - zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
V případě, že bude vydán nový pokyn GFŔ D--?? ( novela Pokynu D-22) , bude výklad věnován i změnám, které tato změna přinesla.
Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů

Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladůKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
9.7.
3.9.
2022
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX   Praha   7 950 Kč s DPH
11.7.
13.7.
2022
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX     7 950 Kč s DPH
e-learning
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
11.7.
2022
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Aktuality v DPH  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
12.7.
2022
Cestovní náhrady 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
12.7.
2022
Cestovní náhrady 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
12.7.
2022
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
12.7.
2022
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních  TOP
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
Verlag Dashöfer   Praha   4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX   Praha   4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX     4 223 Kč s DPH
e-learning
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
13.7.
2022
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2022
VOX   Praha   2 892 Kč s DPH
14.7.
2022
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2022
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 39   Další
20 z 761 termínů