DPH ve vazbě na předpisy EU

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Fakturace od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady pro rok 2023 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
2.2.
2023

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad bude zaměřen zejména na:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• vymezení základních pojmů,
• limit obratu a registrace plátců v roce 2023 ve vazbě na předpisy EU,
• praktické dopady pravidel pro prodej zboží na dálku a pro prodej dovezeného zboží na dálku,
• uplatňování DPH při obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní, včetně typových příkladů,
• praktické dopady zvláštního režimu jednoho správního místa, včetně dovozního režimu,
• osvobození od daně při dovozu zboží a přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty,
• sazby daně v roce 2022 a 2023,
• odpočet daně v roce 2022 a 2023,
• podávání kontrolních hlášení v roce 2023,
• případné další změny zákona o DPH pro rok 2023,
• informace o připravovaných změnách předpisů EU v oblasti DPH.