Aktuální otázky věcných práv se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE

Aktuální otázky věcných práv se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=7010
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  22.09.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=7010
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: Mgr. Michal Králík Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Michal Králík Ph.D. předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:

SDĚLOVACÍ, INFORMAČNÍ ČINNOST SOUDU V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV

Zde půjde o vysvětlení nového směru rozhodovací praxe senátu 22 Cdo v některých oblastech věcných práv a vysvětlení její podstaty s tím, že nejde o poučovací povinnost v občanském soudním řízení, ale o specifický postup mající za cíl předcházet budoucím sporům mezi účastníky soudního řízení. Tento trend soudní praxe bude vysvětlen v následujících oblastech:
• přechodná ustanovení
• řízení o povolení nezbytné cesty a tzv. vícečetnost pozemků
• nesprávné katastrální zápisy a spory o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
• společné jmění manželů (vypořádání společných dluhů)

INSTITUT DOBRÉ VÍRY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JEHO JEDNOTLIVÉ PROJEVY

V rámci institutu dobré víry bude vysvětlena základní změna v rozložení důkazního břemene ve sporech týkajících se dobré víry a vysvětlena v oblastech:
• přestavek
• dobrověrné nabyvatelství
• propojení s úpravou v občanském soudním řádu

ZNEUŽITÍ PRÁVA JAKO KOREKTIVNÍ NÁSTROJ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

V rámci této části bude vysvětlen nový korektivní nástroj občanského, jehož funkci plnil v poměrech ObčZ 1964 institut dobrých mravů:
• pojem zneužití práva
• obecné zásady
• podílové spoluvlastnictví
• sousedská práva
• negatorní žaloby
• vlastnické žaloby
• užívání cizího prostoru

TZV. SPEKULATIVNÍ NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A JEHO PROJEVY V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

V této části je zařazena novinka v podobě výkladu tzv. spekulativního nabytí vlastnického práva a jeho faktické projevy v právní praxi:
• obecná podstata
• oblast restitucí (stručný exkurs)
• bezdůvodné obohacení
• podílové spoluvlastnictví

v případě zůstatku času:

PRINCIPY ROZHODOVÁNÍ O NÁHRADĚ NÁKLADŮ ŘÍZENÍ V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV SE ZAMĚŘENÍM NA ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY (obecné principy, moderační právo soudu, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, určovací žaloby, nezbytná cesta apod.)Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
9.7.
3.9.
2022
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
11.7.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
16.7.
17.9.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   11 990 Kč 
16.7.
1.10.
2022
Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX   Praha   7 974 Kč s DPH
20.7.
22.7.
2022
Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX     7 974 Kč s DPH
e-learning
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX   Praha   2 290 Kč 
4.8.
2022
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX     2 290 Kč 
4.8.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   11 990 Kč 
7.8.
16.10.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   9 990 Kč 
7.8.
2.10.
2022
Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.8.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
9.8.
15.9.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
9.8.
15.9.
2022
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2022 – pro pokročilé
VOX   Praha   5 433 Kč s DPH
16.8.
17.8.
2022
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2022 – pro pokročilé
VOX     5 433 Kč s DPH
e-learning
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
19.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX     3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek
VOX   Praha   2 892 Kč s DPH
24.8.
2022
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 379 termínů