Účetní závěrka za rok 2022 - jaké jsou změny oproti minulým létům?

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2022 a aktuality pro rok 2023
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
6.12.
2022
Účetní závěrka roku 2022 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
7.12.
2022
Účetní závěrka za rok 2022 v plném a zkráceném rozsahu
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
7.12.
2022
Účetní závěrka za rok 2022 v plném a zkráceném rozsahu
VOX     3 497 Kč s DPH
7.12.
2022
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2022 a aktuality pro rok 2023
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
8.12.
2022
Daň z příjmu právnických osob v praxi
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
9.12.
2022
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2022 a aktuality pro rok 2023
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
9.12.
2022
Daň z příjmu právnických osob v praxi
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
12.12.
2022
Daňové přiznání právnických osob za rok 2022 + účetní závěrka pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč s DPH
13.12.
2022
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2022 a aktuality pro rok 2023
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
13.12.
2022
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2022 a aktuality pro rok 2023
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
15.12.
2022
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2022 a aktuality pro rok 2023
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
16.12.
2022
Účetní závěrka roku 2022 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
9.1.
2023
Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok 2022
VOX   Praha   5 300 Kč s DPH
12.1.
13.1.
2023
Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok 2022
VOX     5 300 Kč s DPH
12.1.
13.1.
2023
Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2022
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
13.1.
2023
Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2022
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
13.1.
2023
Účetní závěrka a sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2022
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
18.1.
2023
Účetní závěrka za rok 2022 a změny v účetnictví pro rok 2023
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
18.1.
2023
Účetní závěrka za rok 2022 a změny v účetnictví pro rok 2023
VOX     3 497 Kč s DPH
18.1.
2023
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 27 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah semináře:
1. Cizoměnová aktiva a dluhy k datu účetní závěrky
   - Peněžní a nepeněžní položky, vznik kursového rizika
   - Nesení kursového rizika jako důvod pro výpočet a zaúčtování kursových rozdílů
   - Přepočet na aktuální kurs ČNB a zaúčtování kursových rozdílů
   - Nové interpretace Národní účetní rady k cizí měně v účetnictví
2. Inventarizace pohledávek a rozhodování co s nedobytnými pohledávkami?
   - Tvorba zákonných opravných položek
   - Odpis pohledávek
3. Vykázání daňové ztráty a její vliv do splatné a odložené daně
   - Možnosti zpětného uplatnění ztráty dle závěrů koordinačního výboru
   - Vliv zpětného uplatnění do účtování o splatné a odložené dani
   - Vzdání se práva na uplatnění ztráty do budoucna
4. Dlouhodobý nehmotný majetek
   - Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku, jeho účetní odpisy
   - Interpretace Národní účetní rady k majetku
5. Zveřejnění účetní závěrky
   - Změny a sankce za nezveřejnění dle novely zákona o obchodních korporacích
   - Zveřejnění prostřednictvím správce daně
6. Výplata podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích
   - Nová pravidla dle novely zákona o obchodních korporacích
   - Zdanění vyplácených částek dle závěrů Koordinačního výboru

Výklad bude doplněn bohatým podkladovým materiálem s řadou příkladů.