Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023 Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6696
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.11.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 553 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6696
Cena s DPH: 3 090 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +160 Kč/os. .
Lektor: Ing. Václav Benda , Ing. Vlastimil Bachor , Ing. Petr Ryneš
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Václav Benda BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Ing. Vlastimil Bachor dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Ing. Petr Ryneš auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• vymezení základních pojmů,
• vymezení obratu a registraci plátců v roce 2022 a 2023,
• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při dodání zboží za použití elektronického rozhraní,
• sazby daně v roce 2022 a 2023,
• praktické dopady prominutí daně při dodání plynu a elektřiny,
• odpočet daně v roce 2022 a 2023,
• správa daně v tuzemsku a předpokládané změny v roce 2023,
• zvláštní režim jednoho správního místa (OSS),
• opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19 a situací na Ukrajině.

O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2022 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2023, a to zejména:
Informace o aktuálním stavu legislativy
   - připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob
   - uplatnění daňové ztráty zpětně
   - peněžní příspěvek na stravování a srovnání s režimem stravenek
   - trvalé a přechodné úpravy v oblasti majetku
   - zvýšení a rozšíření odpočtu darů ve prospěch subjektů a osob z Ukrajiny
Novelizace pokynu D-22
• Rozinky:

   - z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně
   - k majetku a výrobku plnícího funkci stavby - § 108 stavebního zákona
   - k pohledávkám
   - povinnosti pronajímatele a nájemce při nájmu majetku, včetně zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení
   - mzda a plnění vedle mzdy/benefity – klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů

Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2022, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2022 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo.

Výklad bude zaměřen zejména na:
   - rekapitulace významných oblastí v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv apod.),
   - změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2023,
   - vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
   - další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
9.7.
3.9.
2022
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX   Praha   7 950 Kč s DPH
11.7.
13.7.
2022
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX     7 950 Kč s DPH
e-learning
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
11.7.
2022
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Aktuality v DPH  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
12.7.
2022
Cestovní náhrady 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
12.7.
2022
Cestovní náhrady 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
12.7.
2022
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
12.7.
2022
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních  TOP
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
Verlag Dashöfer   Praha   4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX   Praha   4 223 Kč s DPH
13.7.
2022
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX     4 223 Kč s DPH
e-learning
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
13.7.
2022
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2022
VOX   Praha   2 892 Kč s DPH
14.7.
2022
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2022
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 39   Další
20 z 761 termínů