Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely

Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6928
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.11.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6928
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +160 Kč/os. .
Lektor: JUDr. Myron Zajonc
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Myron Zajonc dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:

Východiska řízení o přestupcích
• základní formy činnosti správních úřadů
• zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích)
• definice správních orgánů

Řízení před orgánem I. stupně
• oznamování přestupků
   - přijímání podnětů
• úkony před zahájením řízení
   - věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost
   - předání věci
   - odložení věci
• účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD
   - účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO)
   - osoba přímo postižená spácháním přestupku
   - zákonný zástupce mladistvého obviněného
   - OSPOD
• překážky v řízení
• průběh řízení
• zahájení řízení z moci úřední
   - zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
• řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení
• právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí
• ústní jednání
• dokazování
• zajištění průběhu řízení
   - záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby
• přerušení řízení
• zastavení řízení
• rozhodnutí, narovnání
   - výroková část rozhodnutí o přestupku
• zvláštní druhy řízení
   - společné řízení
   - řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení
   - příkaz, příkaz na místě

Odvolací řízení
• osoby oprávněné podat odvolání
• odvolání a postup orgánu prvního stupně
• řízení u odvolacího správního orgánu

Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
• nové rozhodnutí
• přezkumné řízení
• přezkum příkazu na místě
• přechod pokuty na právního nástupce PO

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
• výkon působnosti
• evidence přestupků (zápis do evidence, námitkové řízení)
• využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
• přehled přestupků
• přechodná ustanovení

Informace o novele zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
11.8.
2022
Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.8.
2022
Příprava nového volebního období
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
30.8.
2022
Příprava nového volebního období - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.8.
2022
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
13.9.
2022
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.9.
2022
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.9.
2022
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.9.
2022
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
15.9.
2022
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
15.9.
2022
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.9.
2022
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
16.9.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
20.9.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
20.9.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.9.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
20.9.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
22.9.
2022
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.9.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.9.
2022
Příprava nového volebního období - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.10.
2022
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 140 termínů