Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6896
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  12.12.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 057 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6896
Cena s DPH: 2 490 Kč
Lektor: Ing. Růžena Klímová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Růžena Klímová zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Obsah semináře:
Změny v pracovněprávní oblasti
   - dohody o pracích mimo pracovní poměr
   - další plánované změny
Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se
   - zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou
   - zaměstnáváním ostatních Ukrajinců
Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023
   - vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
Změny v zákoně o daních z příjmů
   - změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
   - návrh změn, případně změny pro rok 2023
Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
   - ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené
   - průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
   - průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby – není právní předpis
   - zápočtový list a jeho náležitosti
   - rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2023
   - nové redukční hranice pro rok 2023
   - maximální vyměřovací základ v roce 2023
   - další parametrické změny
   - dobrovolná účast na důchodovém pojištění
Změny ve zdravotním pojištění
   - upozornění na podstatné změny týkající se pokut a penále od roku 2022
   - výpočet penále od roku 2022
   - odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2023 a podmínky pro uplatnění
   - minimální vyměřovací základ
   - odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
Změny v oblasti srážek ze mzdy
   - upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v roce 2022 a jejich řešení
   - nezabavitelná částka v roce 2023
   - mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
   - vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
   - posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
   - paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
   - souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
   - započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností, náhradní plnění
Další změny k datu konání semináře
• Dotazy a diskuseKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2022 (dvoudenní)
INTEGRA CENTRUM   Zlín   3 800 Kč s DPH
18.8.
19.8.
2022
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
18.8.
2022
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2022 v příkladech
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
18.8.
2022
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
VOX     3 255 Kč s DPH
18.8.
2022
Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2022
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
18.8.
2022
Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2022
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v době COVIDu - včetně změn 2021, 2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
19.8.
2022
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
VOX     3 013 Kč s DPH
19.8.
2022
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2022 v příkladech
VOX   Praha   6 038 Kč s DPH
22.8.
23.8.
2022
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2022 v příkladech
VOX     6 038 Kč s DPH
e-learning
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
VOX   Praha   1 077 Kč s DPH
22.8.
2022
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
22.8.
2022
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX     3 255 Kč s DPH
22.8.
2022
Finanční řízení školy aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.8.
2022
Skladové zásoby – jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2022, vnitřní kontrolní systém
VOX     3 497 Kč s DPH
23.8.
2022
Skladové zásoby – jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2022, vnitřní kontrolní systém
VOX     3 497 Kč s DPH
23.8.
2022
Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
23.8.
2022
Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Právní minimum pro daňové poradce
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
  Stránka 1 z 44   Další
20 z 861 termínů