Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE

Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6870
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  07.11.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6870
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: JUDr. Petr Šuk
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Šuk místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující otázky
podíl/akcie ve spoluvlastnictví
   - podílové spoluvlastnictví
   - podíl ve společném jmění manželů
   - vliv SJM na dispozice s podíly/akciemi a na nabývání podílů/akcií
převody podílů/akcií
   - převod nevtěleného podílu ve společnosti s ručením omezeným (formální i obsahové náležitosti smlouvy, možné „podoby“ smlouvy, podmínky převoditelnosti, včetně úpravy souhlasu valné hromady, účinnost smlouvy, význam zápisu do obchodního rejstříku)
   - převod kmenového listu
   - převod akcie (včetně omezení převoditelnosti akcií a důsledků jejich nedodržení, a včetně možného předkupního práva k akciím)
   - převod nesplacené či nevydané akcie
   - jakými listinami doložit převod při zápisu do obchodního rejstříku?
   - smlouva o smlouvě budoucí
   - převod podílu/akcie v rámci převodu závodu (jeho části)
   - opakované převody téhož podílu/akcie
   - možná rizika stíhající nabyvatele podílu/akcie (povinnosti plynoucí z nabyté účasti)
   - nabytí od neoprávněného
   - vydržení
rozdělení a spojování podílu
   - při převodu/nabytí podílu
   - změnou společenské smlouvy
   - jednostranným právním jednáním společníka (předpoklady, forma, účinnost)
zastavení podílu
   - zastavitelnost podílu/akcie
   - překážky zastavení podílu nebo cenného papíru a korporační omezení možnosti zastavit podíl/akcii
   - zástavní smlouva (forma, účinnost)
   - modus (zápis do obchodního rejstříku v. zápis do rejstříku zástav)
   - co zapsat do obchodního rejstříku?
   - zastavení podílu/akcie jako součástí závodu (jeho části)
   - realizace zástavního práva (výkon práv společníka/akcionáře zástavním věřitelem, propadná zástava, pořadí zástavních věřitelů)
   - negative pledge (zřízení, vznik, zápis do obchodního rejstříku či rejstříku zástav?)
zřizování dalších věcných práv k podílům/akciímKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
9.7.
3.9.
2022
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
11.7.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
16.7.
17.9.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   11 990 Kč 
16.7.
1.10.
2022
Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX   Praha   7 974 Kč s DPH
20.7.
22.7.
2022
Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX     7 974 Kč s DPH
e-learning
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX   Praha   2 290 Kč 
4.8.
2022
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX     2 290 Kč 
4.8.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   11 990 Kč 
7.8.
16.10.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   9 990 Kč 
7.8.
2.10.
2022
Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.8.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
9.8.
15.9.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
9.8.
15.9.
2022
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2022 – pro pokročilé
VOX   Praha   5 433 Kč s DPH
16.8.
17.8.
2022
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2022 – pro pokročilé
VOX     5 433 Kč s DPH
e-learning
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
19.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX     3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek
VOX   Praha   2 892 Kč s DPH
24.8.
2022
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 379 termínů