Smlouva o dílo Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6881
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  28.11.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6881
Cena s DPH: 2 890 Kč
Lektor: JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Konkrétně tak půjde například o otázky:
• Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas?
• Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu?
• Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami?
• Je třeba předvést užívání věci, nebo postačuje seznámení s návody a příručkami?
• Je povinností stran sepsat o předvedení díla protokol?
• Jak vykládat ujednání smluv o vazbě plnění (např. smluvní pokuty) na „provedení díla v termínu“ či „prodlení s předáním“?
• Použije se dosavadní judikatura k „právu na zaplacení ceny díla, není-li provedené řádně“?
• Je-li dílo dokončeno, má objednatel povinnost dílo převzít?
• Má-li povinnost dílo převzít, jaké jsou důsledky odmítnutí dílo převzít?
• Je třeba rozlišovat „předání“ díla a „převzetí“ díla“?
• Je třeba důsledně rozlišovat stavby a ostatní díla pro právo či povinnost objednatele dílo převzít?
• Co vše je „stavbou“ nebo „stavbou jako předmětem díla“? - repasovaný výtah? rozvod vody? nové omítky? vestavěné skříně? nová polička?
• Musí objednatel sdělit příp. výhrady k dílu hned po dokončení, nebo může „si vzít lhůtu na uvedení“?
• Je postačující, když výhrady zašle dodatečně objednatel zhotoviteli např. poštou či emailem?
• Je rozdíl mezi reklamací, notifikací vad, uplatněním vad a nárokem z vad?
• Je uplatnění vad za tři měsíce po jejich výskytu uplatněním bez zbytečného odkladu?
• Mohou být vady zjevné současně vadami z pohledu zhotovitele vědomými?
• Lze pro řešení vad díla použit celou právní úpravu kupní smlouvy, nebo jen práva objednatele?
• Nepokryje-li sleva celou újmu objednatel, např. při odstoupení z důvodů na straně zhotovitele, může být objednateli „zbytek újmy“ přiznán cestou náhrady škody?
• Jak určit přiměřenou slevu, rozdíl „před a po“ nebo lze někdy „ocenit práce“?
• Může objednatel uplatnit slevu 30 % z ceny díla a později, v soudním řízení, požadavek zvýšit na 60 % z ceny díla?
• Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadovat odstoupení od smlouvy?
• Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadavek zvýšit na 95 % z ceny díla?
• Je třeba klást ze strany soudů stejný důraz na výklad projevů vůle stran při neurčitých ujednání jako u dřívější úpravy soukromého práva?
• Je třeba důsledně rozlišovat záruku a odpovědnost za vady?
• Jde u kupní smlouvy při prodeji zboží v obchodě o dvouletou záruku?
• Co to je „doživotní záruka“ např. na střechu?
• Lze měnit písemnou smlouvu o dílo ústní dohodou, když pro změnu je smlouvou vyhrazena písemná forma?
• Představují provedené práce mimo dohodu stran nebo při nedodržení formy změny smlouvy bezdůvodné obohacení na straně objednatele?
• Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu, typicky objednatel započte SP na pohledávku zhotovitele na cenu díla?
• Lze sjednat smluvní pokutu ve smlouvě o dílo ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?
• Lze sjednat smluvní pokutu pro případ výpovědi či odstoupení smlouvy ze strany objednatele?
• Lze sjednat smluvní pokutu pro případ, že objednatel nezaplatí cenu díla do 30 dnů po splatnosti a současně zhotovitel odstoupí od smlouvy?

Obsah semináře lze také shrnout do těchto bodů:
• uzavírání smlouvy o dílo
• jednání podnikatelů při jejím uzavírání
• změna smlouvy, nedodržení sjednané formy, tzv. vícepráce,
• obchodních podmínky ve smlouvě o dílo,
• provedení díla,
• odpovědnost za vady díla,
• odpovědnost za prodlení
• typová zajištění a utvrzení ve smlouvě o dílo (např. smluvní pokuta)
• odpovědnost za prodlení,
• povinnost k náhradě škody,
• zánik závazků ze smlouvy o dílo,
• zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla,
• zvláštní úprava pro dílo s nehmotným výsledkemKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
9.7.
3.9.
2022
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
11.7.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
16.7.
17.9.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   11 990 Kč 
16.7.
1.10.
2022
Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX   Praha   7 974 Kč s DPH
20.7.
22.7.
2022
Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX     7 974 Kč s DPH
e-learning
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX   Praha   2 290 Kč 
4.8.
2022
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
VOX     2 290 Kč 
4.8.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   11 990 Kč 
7.8.
16.10.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   9 990 Kč 
7.8.
2.10.
2022
Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.8.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
9.8.
15.9.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
9.8.
15.9.
2022
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2022 – pro pokročilé
VOX   Praha   5 433 Kč s DPH
16.8.
17.8.
2022
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2022 – pro pokročilé
VOX     5 433 Kč s DPH
e-learning
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
19.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX     3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek
VOX   Praha   2 892 Kč s DPH
24.8.
2022
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 379 termínů