Řízení přípravy a realizace stavby

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Stavebnictví, architektura

Název      Cena     
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
6.9.
7.9.
2022
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
6.9.
7.9.
2022
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 679 Kč s DPH
8.9.
2022
Rozpočtování staveb
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
23.9.
2022
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
9.11.
2022
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer     4 102 Kč s DPH
28.11.
2022
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
6.12.
7.12.
2022
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
6.12.
7.12.
2022
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 679 Kč s DPH
7.12.
2022

9 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Zaměříte se na etapu výstavbového procesu – realizaci stavby. Porozumíte postavení jednotlivých účastníků, jejich odpovědnostem i pravomocem, a to zejména v jejich vzájemných vazbách. Pod kůži dostanete konkrétní požadavky právních předpisů s důrazem na situace, kdy právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich naplnění. Neoddělitelnou součástí akce je i provádění státního a správního dozoru při realizaci staveb. To vše s poznatky a zkušenostmi lektorky, získané během její auditorské praxi.
Pro koho je akce určena?
  • pro zhotovitele, projektanty, investorsko – inženýrské firmy, především pro pracovní pozice stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP při práci na staveništi.

Co Vám tato akce přinese?
  • Provedeme Vás výstavbovým procesem, specifiky stavebnictví, fázemi přípravy a realizace stavby.
  • Projdeme současné právní prostředí ve stavebnictví (právní předpisy, obory staveb, veřejné a soukromé právo).
  • Charakterizujeme roli stavebníka ve vrcholové odpovědnosti za řádnou přípravu a realizaci stavby.
  • Upozorníme na roli smluvních partnerů stavebníka, jejich odpovědnosti a povinnosti.
  • Věnovat se budeme neoddělitelné součásti řízení realizace staveb, a sice BOZP a ochraně ŽP.
  • Stanovíme dílčí postupy v plnění právních a smluvních požadavků včetně vedení odpovídajících záznamů.
On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo You Tube, případně MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.