Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/projektova-dokumentace-souvisejici-cinnosti-a-vazba-na-novelu-stavebniho-zakona-online
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.11.2022   
Cena bez DPH: 3 880 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/projektova-dokumentace-souvisejici-cinnosti-a-vazba-na-novelu-stavebniho-zakona-online
Cena s DPH: 4 695 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: Ing. Jiří Blažek
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Jiří Blažek Certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, stavebního zákona, účetních a daňových otázek reprodukce majetku, smluv a cen, veřejných zakázek a Občanského zákoníku a správního řádu. Autor několika odborných publikac...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Vady dokumentace jak staveb, tak samostatných věcí a zařízení ve stavbě je nutné odstranit od prvopočátku projektové dokumentace a výkazu výměr ve smlouvě. Opomenutí způsobuje obtíže při uvedení do majetku vlastníka při následných daňových kontrolách. Co vše má obsahovat projektová dokumentace tak aby splnila aktuální právní předpisy? Na tomto školení se seznámíte s problematikou projektové dokumentace. Budete seznámeni s druhy dokumentace, vybranými činnostmi ve výstavbě nebo ekonomickou částí dokumentace.

Cíl semináře

Potenciální problémy vznikají nepřesným užíváním pojmů a názvů již od výrazu projektant, projektová dokumentace, závaznost výkazu výměr a jejich definice technických parametrů, technologie atd. Na nabízeném semináři budou tyto výrazy a pojmy definovány.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro pracovníky investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
 • Novela vyhl. č. 583/2020 Sb., dokumentace liniových dopravních staveb
 • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, Novela 251/2018 Sb.
 • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb,
 • Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky, zák. č. 403/2020 Sb.
 • Druhy dokumentace, odpovídající správní řízení pro UR, SP, DP, pasport
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., ukončena účinnost k 31.12.2020
 • Novela stavebního zákona (NSZ) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku, daně a účetnictví
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Závaznost ČSN, technických předpisů, odkazů na soudní rozhodnutí
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
 • Duševní vlastnictví – technická práva. Patenty - ochranné známky
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
 • Stavebního zákona, Novely st. zákona č. 403/2020 - nabíjecí stanice - elektro, vodíkové.
 • Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., včetně novel
 • Zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 včetně novel
 • Účetních a daňových předpisů, vyhl. č. 310/2020 Sb., ZDP č. 540/2020, č. 602/2020 Sb.
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr, základní 4 cenové předpisy
 • Vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci, odpovědná osoba
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí, EIA, SEA.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie, změny ÚP, podrobnost ÚP
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
 • Správní řízení, Správní řád zák. č. 500/2004 Sb. novela
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ). Katastr nemovitostí - závazné a nezávazné údaje.
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.
 • Dokumentace k technickým zařízením, vyhrazená technická zařízení
 • Nový stavební zákon a předpisy související, zákon č. 284/2021 Sb.
 • Jakost dokumentace, odpovědnost smluvní, zákon č. 89/2012 Sb.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 
Kurz je zařazen v sekcích

Další právní normy , Stavebnictví, architektura

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další právní normy , Stavebnictví, architektura
Název      Cena     
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
6.9.
7.9.
2022
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
6.9.
7.9.
2022
Místní a účelové komunikace v roce 2022
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
7.9.
2022
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 679 Kč s DPH
8.9.
2022
Rozpočtování staveb
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
23.9.
2022
Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2022
Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2022
Preferenční obchod Evropské unie
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
19.10.
2022
Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
19.10.
2022
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.10.
2022
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
20.10.
2022
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
2.11.
2022
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
2.11.
2022
Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
9.11.
2022
Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
BOVA     2 890 Kč s DPH
9.11.
2022
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
9.11.
2022
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer     4 102 Kč s DPH
28.11.
2022
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
6.12.
2022
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
6.12.
2022
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
6.12.
7.12.
2022
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 24 termínů