Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/pravo-stavby-a-ostatni-vecna-prava-k-pozemku
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  13.09.2022   
Cena bez DPH: 3 880 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/pravo-stavby-a-ostatni-vecna-prava-k-pozemku
Cena s DPH: 4 695 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Adam Zítek, Ph.D. je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách ...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Stávající soukromoprávní úprava věcných práv k nemovitým věcem, podle poznatků z praxe, stále ještě není veřejností dostatečně zažita. Jedním z důvodů je zcela nový rozsah věcných práv, které lze sjednat k věcem nemovitým, a která dřívější praxe neznala. Za nejvýznamnější institut, který byl po mnoha desítkách let navrácen do právního řádu, lze považovat právo stavby. Ale i ostatní práva, která lze nově sjednat i jako práva věcná, typicky jako vedlejší ujednání u kupní smlouvy, nebo velmi četně používaný institut zákazu zcizení a zatížení, si zaslouží hlubší výklad a zdůraznění pozitiv i negativ. Výklad bude zaměřen na praktická doporučení pro bezproblémovou a efektivní aplikaci předkládané právní úpravy, a to i ve vazbě na katastr nemovitostí.

Komu je seminář určen

Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodný je pro zaměstnance obecních úřadů, magistrátů a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod. 

 • Věcná práva k věci cizí a k věci vlastní
  • Vysvětlena bude podstata a definice věcných práv. Základní vlastnosti a charakteristika věcný práv. Rozdíl v objektu věcných práv.
 • Věcná práva jako věc nemovitá a jejich zápisy do katastru nemovitostí
  • Kdy je věcné právo věcí nemovitou. Podstata nehmotné nemovité věci. Dopady do právní úpravy katastru nemovitostí.
 • Právo stavby a jeho specifika
  • Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.
 • Věcná břemena – služebnosti
  • Základní rozdíly mezi služebnostmi a reálnými břemeny s uvedením praktických příkladů. K čemu slouží katalog služebností v občanském zákoníku. Vznik, změna a zánik služebnosti.
 • Věcná břemena – reálná břemena
  • Vznik, změna a zánik reálného břemene. Praktické příklady práv a povinností z reálných břemen.
 • Zajišťovací převod práva
  • Výklad se zaměří na specifickou formu zajištění dluhu formou převodu práva na věřitele. Upozorněno bude na značná úskalí a možnosti zneužití v praxi.
 • Zákaz zcizení a zatížení
  • Budou uvedeny praktické příklady použití tohoto institutu nejen v úvěrových vztazích, ale také při realizaci majetkové politiky obcí.
 • Sjednání výhrady vlastnického práva
  • Výklad se zaměří na možnosti použití tohoto institutu v praxi a na jeho úskalí a omezení.
 • Předkupní právo jako právo věcné
  • Pojednáno bude o věcném předkupním právu ve vztahu k nemovitým věcem, se zvláštním důrazem na zákonné předkupní právo a jeho realizaci. Pozornost bude věnována možným kolizím více předkupních práv a některým dalším praktickým otázkám, včetně důsledků opakovaných změn legislativy.
 • Ostatní možnosti sjednání věcných práv podle občanského zákoníku
  • Probrána budou některá méně častá věcná práva (např. zajišťovací převod práva, koupě na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku apod.). Vysvětlen bude rozdíl mezi věcným právem a právem sjednaným jako věcné právo.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 
Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - distanční
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
Postup při ukončení a zahájení volebního období - komunální volby 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
16.8.
2022
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
18.8.
2022
Finanční řízení školy aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.8.
2022
Finanční kontrola uvnitř orgánu veřejné správy
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
30.8.
2022
Místní a účelové komunikace v roce 2022
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
7.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
8.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
13.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
13.9.
2022
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
13.9.
2022
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
13.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
15.9.
2022
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Sociální pohřby a hroby - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 180 termínů