Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/obec-jako-radny-hospodar-pri-sprave-nemoviteho-majetku
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.10.2022   
Cena bez DPH: 3 880 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/obec-jako-radny-hospodar-pri-sprave-nemoviteho-majetku
Cena s DPH: 4 695 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Adam Zítek, Ph.D. je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách ...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitých věcí a současně jsou jim stanovena přísná pravidla pro správu tohoto majetku. Ta se uplatní nejen při vlastním užívání, ale i při přenechávání do užívání jiných osob nebo dokonce při jejich zcizování a zatěžování. Kromě nutné znalosti procedurálních i obsahových pravidel, vyvstává vždy do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nemovitým věcem. Počáteční chyby ve smluvních ujednáních či podcenění negativních možností budoucího vývoje se již napravuje jen stěží a vyplatí se tedy předvídat nežádoucí důsledky. K tomu všemu je nutno znát specifika právní úpravy vztahující se k nemovitým věcem vlastněným obcemi a dobře se orientovat v praktických souvislostech. Příspěvkem k osvojení takových kompetencí bude právě tento seminář.

Komu je seminář určen

Zejména zaměstnancům obecních úřadů, magistrátů a krajských úřadů zodpovědným za správu, převody a nabývání nemovitého majetku. Rovněž i široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické. 

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Obsahová pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  • Tvorba vůle obce má jasné ústavní a zákonné mantinely. Stěžejním kritériem je jednání v zájmu blaha obce. Obsah tohoto pojmu je dotvářen judikaturou, která bude uvedena v praktických souvislostech.
 • Procedurální pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  • Přísně jsou nastavena i formální pravidla při nakládání s nemovitým majetkem obcí. Přes dlouholetou účinnost příslušných právních předpisů stále dochází k jejich porušování. I zde je tedy k dispozici poměrně bohatá judikatura, která poslouží pro praktické pochopení. Zdůrazněny budou následky porušení těchto pravidel v podobě absolutní neplatnosti právního jednání.
 • Obec a převod vlastnického práva k věci nemovité
  • Vysvětleny budou rozdíly při převodech nemovitostí v katastru evidovaných a neevidovaných. Zmíněny budou náležitosti smluvních ujednání a možná řešení zajištění zaplacení kupní ceny nabyvatelem.
 • Vztahy obcí s developery
  • Pro rozvoj území obcí je charakteristická výstavba prováděná developerskými subjekty. I zde obce musí dbát na zájmy svých občanů, členů obce (blaho pro obec). Za tím účelem jsou často uzavírány kooperační smlouvy mezi obcí a developerem, kde obě strany hledají vzájemný kompromis ve svých, často protichůdných zájmech. V této části výkladu bude odpovězeno na otázky, k čemu všemu se obec může legálně zavázat a co vše může legálně požadovat.
 • Dispozice s nemovitostmi a registr smluv
  • Pojednáno bude o dopadech zák.č. 340/2015 Sb. o registru smluv na smluvní praxi obcí ve vztahu k nemovitým věcem. Ve výkladu budou zobecněny dosavadní zkušenosti a případná judikatura.
 • Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství. Právní režim staveb.
  • Vysvětlení základních pojmů současné úpravy nemovitostního práva jako je rozdělení nemovitých věcí na hmotné a nehmotné a aplikace superficiální zásady. Vysvětlení výjimek pro stavby ve smyslu občanskoprávním, které i nadále zůstávají samostatnou věcí.
 • Obec a právo stavby
  • Obce patří mezi typické adresáty právní úpravy práva stavby, kdy většinou vystupují jako vlastník pozemku. Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 
Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - distanční
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
Postup při ukončení a zahájení volebního období - komunální volby 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
16.8.
2022
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
18.8.
2022
Finanční řízení školy aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.8.
2022
Finanční kontrola uvnitř orgánu veřejné správy
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
30.8.
2022
Místní a účelové komunikace v roce 2022
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
7.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
8.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
13.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
13.9.
2022
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
13.9.
2022
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
13.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
15.9.
2022
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Sociální pohřby a hroby - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 180 termínů