Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek

Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6858
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.10.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6858
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: kpt. Mgr. Dušan Ernest , plk. Mgr. Josef Kobsinek
Více informací o kurzu
Lektor - profil: kpt. Mgr. Dušan Ernest Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: plk. Mgr. Josef Kobsinek Generální ředitelství cel
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Úvod do problematiky
   - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy
   - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy
   - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce
   - Problematika vojenského materiálu
   - Problematika mezinárodních sankcí
   - Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru
Problematika vojenského materiálu
   - Co je vojenským materiálem
   - Možné způsoby vedoucí k identifikaci vojenského materiálu, praktické příklady, rozdíl mezi civilním a vojenským materiálem
   - Spolupráce s orgány dozoru
   - Proces celního řízení
Problematika mezinárodních sankcí
   - Co jsou mezinárodní sankce
   - Uplatňování mezinárodních sankcí s ohledem na aktuální politickou situaci ve světě (zpřísňování a uvolňování mezinárodních sankcí)
   - Spolupráce s orgány dozoru
   - Proces celního řízení
Zboží dvojího užití
   - Co je zbožím dvojího užití
   - Legislativní rámec problematiky zboží dvojího užití
   - Spolupráce s orgány dozoru
   - Úvod do NR č. 428/2009, resp. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití
Identifikace zboží dvojího užití
   - Jak identifikovat zboží dvojího užití, rozdíl mezi zbožím dvojího užití a vojenským materiálem
   - Možné cesty k identifikaci zboží dvojího užití
   - Práce s NR č. 428/2009 a s nařízením 2021/821 včetně přílohy I: seznamu zboží dvojího užití
   - Praktické příklady
Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru
   - Typologie „ostatních zákazů a omezení“
   - Spolupráce s orgány dozoru
   - Legislativní rámec ostatních zákazů a omezení
Vysvětlení některých způsobů identifikace zboží dvojího užití a vojenského materiálu
• Práce s otevřenými zdroji: TARIC, EUR-lex, internetové stránky státních orgánů atd.
• Shrnutí problematiky mezinárodních sankcí a ostatních zákazů a omezení z pohledu celního řízení
• Shrnutí problematiky mezinárodních kontrolních režimů s ohledem na problematiku zboží dvojího užití a vojenského materiálu při celním řízení
• Prostor pro diskuziKurz je zařazen v sekcích

Další právní normy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další právní normy
Název      Cena     
Místní a účelové komunikace v roce 2022
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
7.9.
2022
EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
15.9.
2022
Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2022
Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2022
Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
19.10.
2022
Preferenční obchod Evropské unie
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
19.10.
2022
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.10.
2022
Povinnosti podniků a institucí v životním prostředí v roce 2023
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
20.10.
2022
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
20.10.
2022
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
2.11.
2022
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
2.11.
2022
Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
9.11.
2022
Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
9.11.
2022
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
9.11.
2022
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
6.12.
2022
Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
6.12.
2022
Celní problematika v roce 2023 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2023 - ON-LINE
BOVA     2 790 Kč s DPH
15.12.
2022
Celní problematika v roce 2023 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2023
BOVA   Praha   3 090 Kč s DPH
15.12.
2022

18 termínů