Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi

Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6707
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  29.11.2022    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6707
Cena s DPH: 2 790 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +160 Kč/os. .
Lektor: Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, podílí se na přípravě nových právních předpisů
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
• Působnost zákona
• Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad
• Povinnosti původce odpadu
• Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady
• Soustřeďování, shromažďování, skladování odpadu
• Úprava, využívání a odstraňování odpadu
• Obchodník s odpady, zprostředkovatel nakládání s odpady
• Komunální odpady, obecní systém, povinnosti původců při zajištění míst pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů
• Biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV
• Nápravná opatření a sankce

PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů)
   - zařazování odpadu
   - nebezpečné vlastnosti
   - podrobnosti provádění vzorkování a zkoušení odpadů
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
   - informace o odpadu, základní popis odpadu
   - vedení průběžné evidence a ohlašování
   - technické podrobnosti nakládání odpady
   - podmínky využívání odpadů na povrchu terénu (zasypávání)
   - podmínky nakládání s některými odpady (stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV, odpady ze zdravotní a veterinární péče)
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
• Vyhláška, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
11.8.
2022
Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.8.
2022
Příprava nového volebního období
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
30.8.
2022
Příprava nového volebního období - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.8.
2022
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
13.9.
2022
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.9.
2022
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.9.
2022
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.9.
2022
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
15.9.
2022
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
15.9.
2022
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.9.
2022
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
16.9.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
20.9.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
20.9.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.9.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
20.9.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
22.9.
2022
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.9.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.9.
2022
Příprava nového volebního období - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.10.
2022
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 140 termínů