Intrastat od A do Z

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Cla

Název      Cena     
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
15.1.
2024
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč s DPH
16.1.
2024
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč s DPH
22.1.
2024
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč s DPH
23.1.
2024
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
25.1.
2024
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
26.1.
2024
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
29.1.
2024
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
31.1.
2024
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Pravidla nepreferenčního původu zboží a způsob jeho stanovení při zpracování statistiky Intrastat
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning

11 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem webináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i začátečníkům

Webinář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok. Výklad bude vycházet ze znění nových předpisů platných pro rok 2023.

Program webináře:

 • Výkaz INTRASTAT
  • právní základ
  • zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  • sdělení ČSÚ č. 498/2021, o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
  • zjednodušené vykazování + Sdělení ČSÚ č. 497/2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
  • vznik a zánik zpravodajské jednotky - prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • zpravodajská jednotka a její povinnosti
  • pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • uvádění KN/Kombinované nomenklatury - KN pro rok 2023
  • země původu - dovoz/vývoz
  • kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • uvádění dalších údajů do výkazů - druh dopravy, DIČ ve výkazu odeslání/vývoz, atd.
  • provádění oprav údajů ve výkazech
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů