Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1. VOX a.s. https://vox.cz/kurzy/zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-5/?termin=269736
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.08.2022   
Popis termínu: 19. 8. 2022; 9:00–14:00
Cena bez DPH: 2 490 Kč https://vox.cz/kurzy/zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-5/?termin=269736
Cena s DPH: 3 013 Kč
Popis ceny:
kód: 2204370 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 220437A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220437B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód:...
Lektor: Mgr. Markéta Hlavinová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Markéta Hlavinová Absolventka Právnické fakulty UK v Praze. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadu (dříve Finanční analytický útvar Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy. Často přednáší a vede semináře a školení na téma Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny od roku 2021, Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR aj. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.
Lektor - kontakt: vox.cz/lektori/mgr-mar...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří si potřebují prohloubit znalosti o zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Seminář je také vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví , Finance a bankovnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví , Finance a bankovnictví
Název      Cena     
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
VOX     3 255 Kč s DPH
18.8.
2022
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
18.8.
2022
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2022 (dvoudenní)
INTEGRA CENTRUM   Zlín   3 800 Kč s DPH
18.8.
19.8.
2022
Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2022
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2022
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
18.8.
2022
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2022 v příkladech
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
18.8.
2022
Účetní závěrka podnikatelských právnických osob v době COVIDu - včetně změn 2021, 2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
VOX     3 013 Kč s DPH
19.8.
2022
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
19.8.
2022
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2022 v příkladech
VOX     6 038 Kč s DPH
e-learning
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2022 v příkladech
VOX   Praha   6 038 Kč s DPH
22.8.
23.8.
2022
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX     3 255 Kč s DPH
22.8.
2022
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
22.8.
2022
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
VOX   Praha   1 077 Kč s DPH
22.8.
2022
Finanční řízení školy aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.8.
2022
Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
23.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX     3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Právní minimum pro daňové poradce
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
23.8.
2022
Skladové zásoby – jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2022, vnitřní kontrolní systém
VOX     3 497 Kč s DPH
23.8.
2022
  Stránka 1 z 49   Další
20 z 977 termínů