Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti • možnosti, mantinely a rizika

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti • možnosti, mantinely a rizika Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-o-moznosti-mantinely-a-rizika/pS60.19537/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.05.2022   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Plzeň (plzen)
Cena bez DPH: 1 893 Kč https://www.anag.cz/dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-o-moznosti-mantinely-a-rizika/pS60.19537/
Popis ceny: 2290.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: VRAJÍK Michal Mgr.

Popis kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní


Oblíbeným nástrojem personální praxe jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Tyto dohody jsou specifické pro české (a slovenské) právní prostředí a umožňují zaměstnance zavázat k práci „na zavolanou“ (on-call work) či k práci bez sjednaného rozsahu pracovní doby (zero-hours contract). Díky své flexibilitě jsou vítaným institutem a mnohdy jsou uzavírány i jako doplněk k pracovnímu poměru. Právní úprava dohod je poměrně kusá, nicméně i tak v sobě zahrnuje některé výkladové obtíže. Právě dohodám a jejich specifikům je věnován tento seminář.


Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude na semináři detailně rozebrána s tím, že důraz bude kladen na praktické příklady z vlastní praxe lektora, z judikatury a v neposlední řadě též ze zkušeností z kontrol inspektorátů práce, jichž se lektor měl možnost aktivně účastnit. Účastníci si tak ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti dohod, které jim umožní dohody využívat tak, aby předešli případným sporům se zaměstnanci i nedostatkům při kontrolách, a to včetně návrhu některých vzorových ustanovení, která lektor doporučuje v dohodách využívat.


Program semináře: • právní prostor pro sjednávání dohod

 • srovnání dohod s pracovním poměrem a možnosti praktického využití dohod

 • dohody a bezplatné stáže

 • uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce

 • uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti

 • souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod

 • využívání dohod při mateřské a rodičovské dovolené

 • pracovní doba na základě dohod

 • odměňování zaměstnanců na základě dohod • průměrný výdělek • účast na zdravotním a sociálním pojištění • dohoda a podpora v nezaměstnanosti

 • překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod

 • dovolená u zaměstnanců na základě dohod

 • náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod

 • pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod

 • skončení právních vztahů z dohod

 • budoucnost dohod a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

 • diskuze a odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022
VOX     2 408 Kč s DPH
18.5.
2022
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022
VOX   Praha   2 408 Kč s DPH
18.5.
2022
Odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání • COVID-19 jako nemoc z povolání • souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci a • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
18.5.
2022
Pracovní právo v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč s DPH
18.5.
2022
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
18.5.
2022
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
18.5.
2022
Zákoník práce a aktuální otázky pracovněprávní praxe 2022
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
18.5.
2022
Aktuality a problémy pracovního práva v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
19.5.
2022
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
19.5.
2022
Mzdové účetnictví v roce 2022 v teorii a příkladech • aktuální informace k zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny • prezenčně ve Zlíně
ANAG   Zlín   1 893 Kč 
19.5.
2022
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
19.5.
2022
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022
VOX     2 529 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022
VOX   Praha   2 529 Kč s DPH
19.5.
2022
ZMĚNY A NOVINKY V POVINNOSTECH ZAMĚSTNAVATELŮ 2022 • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
19.5.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
20.5.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
20.5.
2022
Nastavení obchodní spolupráce s OSVČ, prevence a obrana před nařčením ze švarcsystému - právní a daňové řešení
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
20.5.
2022
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 283 termínů