Vysílání pracovníků z ČR na zahraniční pracovní cesty do EU a související právní, pojistné a daňové dopady • prezenčně i on-line

Vysílání pracovníků z ČR na zahraniční pracovní cesty do EU a související právní, pojistné a daňové dopady • prezenčně i on-line Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/vysilani-pracovniku-z-cr-na-zahranicni-pracovni-cesty-do-eu-a-souvisejici-pravni-pojistne-a-danove-dopady-o-prezencne-i-on-line/pS60.19524/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.05.2022   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Cena bez DPH: 2 058 Kč https://www.anag.cz/vysilani-pracovniku-z-cr-na-zahranicni-pracovni-cesty-do-eu-a-souvisejici-pravni-pojistne-a-danove-dopady-o-prezencne-i-on-line/pS60.19524/
Popis ceny: 2490.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: VYŠKOVSKÁ Magdaléna Mgr.
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU


Cíl: v polovině roku 2020 nabyla účinnosti novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků, která ukládá českým vysílajícím zaměstnavatelům nové povinnosti a klade limity vyslání. V roce 2022 nabyla účinnosti i směrnice vztahující se na vysílání pracovníků v mezinárodní dopravě. Cílem tohoto semináře je upozornit na povinnosti českých zaměstnavatelů při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí a informovat o novelizovaných předpisech. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU.


Program semináře:


co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů • evropské právo

 • pracovní právo

 • daňové právo

 • právo sociálního zabezpečení


pracovní cesta a vyslání • nárok na cestovní náhrady

 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné

 • místo výkonu práce v zahraničí


volný pohyb služeb a jeho limity • co je to volný pohyb služeb

 • kdy se nejedná o volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti

 • minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání po novelizaci směrnice

 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky

 • povinnost poskytovat odměnu podle předpisů státu vyslání

 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou

 • řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady

 • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání

 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání

 • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele

 • přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků

 • povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

 • speciální pravidla pro vysílání řidičů v mezinárodní dopravě (výjimky, pravidla)


notifikace ve státě vyslání - příklady z jednotlivých států • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.

 • sankce za nesplnění notifikačních povinností


sociální zabezpečení a vyslání • vyslání

 • nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady

 • souběžně vykonávaná činnost

 • výjimka

 • formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?)


stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele • kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna

 • povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny

 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká


zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání • zdanění v případě vzniku stálé provozovny

 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne

 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady


související daňové povinnosti v České republice • zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne

 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel

 • zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů


diskuze a odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022
VOX     2 408 Kč s DPH
18.5.
2022
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022
VOX   Praha   2 408 Kč s DPH
18.5.
2022
Odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání • COVID-19 jako nemoc z povolání • souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci a • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
18.5.
2022
Pracovní právo v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč s DPH
18.5.
2022
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
18.5.
2022
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
18.5.
2022
Zákoník práce a aktuální otázky pracovněprávní praxe 2022
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
18.5.
2022
Aktuality a problémy pracovního práva v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
19.5.
2022
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
19.5.
2022
Mzdové účetnictví v roce 2022 v teorii a příkladech • aktuální informace k zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny • prezenčně ve Zlíně
ANAG   Zlín   1 893 Kč 
19.5.
2022
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
19.5.
2022
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022
VOX     2 529 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022
VOX   Praha   2 529 Kč s DPH
19.5.
2022
ZMĚNY A NOVINKY V POVINNOSTECH ZAMĚSTNAVATELŮ 2022 • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
19.5.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
20.5.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
20.5.
2022
Nastavení obchodní spolupráce s OSVČ, prevence a obrana před nařčením ze švarcsystému - právní a daňové řešení
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
20.5.
2022
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 283 termínů