Aktuality a problémy pracovního práva v roce 2022

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Mzdové a platové problémy v praxi mzdové účetní
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
19.9.
2022
Mzdové a platové problémy v praxi mzdové účetní - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
19.9.
2022
Aktuality a sporné otázky pracovního práva
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
21.9.
2022
Právní problémy v personální agendě zaměstnavatele
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
17.10.
2022
Právní problémy v personální agendě zaměstnavatele - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
17.10.
2022
Aktuality a sporné otázky pracovního práva
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
21.10.
2022
Aktuality a sporné otázky pracovního práva
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
24.11.
2022

7 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Školení bude zaměřené především na problémy v souvislosti se změnami, které nastaly v oblasti pracovního práva začátkem roku 2022, nebo se v nejbližší době chystají, a problémy, které řeší zejména personalisté nebo mzdoví účetní v praxi a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí.

Program školení:

  • Uplatnění změn v pracovněprávní legislativě začátkem roku 2022 – novinky v exekučním řízení (jak přistupovat k uplatnění paušální částky na úhradu nákladů spojených se srážkami a jaké údaje musí zaměstnavatel sdělit exekutorovi); změny ve vztahu k oblasti nemocenského pojištění (jak je to s pracovním volnem za účelem ošetřování, dlouhodobé péče a k pobírání otcovské); povinné zvláštní očkování proti nemoci covid-19 (obsah změnové vyhlášky; pracovněprávní důsledky); whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – nové povinnosti zaměstnavatelů (jak daleko je příprava implementačního zákona?) atd.
  • Pracovní doba a překážky v práci – délka a rozvržení pracovní doby; pracovní režim a jeho změny; pružné rozvržení (výhody a nevýhody); chyby u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby; pracovní pohotovost; nepřetržité odpočinky; kdy jde o překážku v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele (vazba na právní úpravu dovolené); konkrétní případy z praxe – vyšetření u lékaře; doprovod rodinného příslušníka; pracovnělékařská prohlídka; překážky v práci v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců apod.
  • Důležitá soudní judikatura – nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa; kdy jde o pracovní dobu a kdy o dobu odpočinku (posouzení povahy přestávky v práci); kratší pracovní doba a práce přesčas; náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění atd.
  • Nová výkladová stanoviska AKV – účinky odstoupení od pracovní smlouvy; délka zkušební doby; zjištění pravděpodobného výdělku atd.
  • Aktuality ke dni konání semináře
  • Dotazy, diskuse