Zaměstnávání cizinců v České republice a vysílání pracovníků do zahraničí včetně širších právních dopadů • prezenčně i on-line

Zaměstnávání cizinců v České republice a vysílání pracovníků do zahraničí včetně širších právních dopadů • prezenčně i on-line Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/zamestnavani-cizincu-v-ceske-republice-a-vysilani-pracovniku-do-zahranici-vcetne-sirsich-pravnich-dopadu-o-prezencne-i-on-line/pS60.19473/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.02.2022   
Popis termínu: 9.00 - 15.00
Cena bez DPH: 2 140 Kč https://www.anag.cz/zamestnavani-cizincu-v-ceske-republice-a-vysilani-pracovniku-do-zahranici-vcetne-sirsich-pravnich-dopadu-o-prezencne-i-on-line/pS60.19473/
Popis ceny: 2590.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: VYŠKOVSKÁ Magdaléna Mgr.
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Určeno pro: zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, ale i auditory a daňové poradce


Cíl: vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva následují podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice i při zahraničním home-office a zahraničních pracovních cestách. Závěrečná část se věnuje vysílání pracovníků na pracovní cesty z České republiky do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska.


Program semináře:


Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)

 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy

 • pojistné předpisy a daňové předpisy

 • informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie

 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance


Sociální a zdravotní pojištění • (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) • evropská koordinační nařízení


- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují


- určení, kam platit pojistné v různých situacích


- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí


- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení


- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti


- aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře


- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel


- Brexit a jeho dopady na zaměstnance z Velké Británie v ČR


- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají


- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování

 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců


Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob) • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy

 • daňová rezidence fyzických osob a její určení

 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem

 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele

 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem

 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba

 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění

 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí

 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)

 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů

 • stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021

 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění

 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení

 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení

 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů

 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne


Vyslání zaměstnanců z ČR • směrnice o vysílání pracovníků 96/71 po novelizaci a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené pracovní doby odpočinku atd.)

 • vysílání řidičů

 • notifikační povinnosti

 • cestovní náhrady

 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

 • zrušení záloh na daň v ČR

 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty

 • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů, povinnost podání přiznání k dani z příjmů, dopady progresivního zdanění


diskuze a odpovědi na dotazy • při on-line připojení můžete pokládat dotazy písemně přes chat
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
26.1.
2022
Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
26.1.
2022
CIZINEC a zúčtování mzdy v ČR
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
27.1.
2022
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
27.1.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     8 990 Kč 
27.1.
31.3.
2022
ON-LINE webinář Roční zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za rok 2021 • Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 • aktuální tiskopisy pro plátce daně
ANAG     1 893 Kč 
27.1.
2022
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ
PROFI-MEN   Hradec Králové   36 300 Kč s DPH
27.1.
30.6.
2022
Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
27.1.
2022
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • Zákoník práce • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 140 Kč 
28.1.
2022
ON-LINE webinář Změny v ošetřovném a zavedení izolačky v podmínkách současné pandemie koronaviru
ANAG     1 893 Kč 
28.1.
2022
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
28.1.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
29.1.
2.4.
2022
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 253 termínů