Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 • včetně tiskopisů pro plátce daně • prezenčně i on-line

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 • včetně tiskopisů pro plátce daně • prezenčně i on-line Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/rocni-zuctovani-zaloh-na-dan-a-danoveho-zvyhodneni-za-rok-2021-o-aktuality-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-pro-rok-2022-o-vcetne-tiskopisu-pro-platce-dane-o-prezencne-i-on-line/pS60.19471/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  07.02.2022   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Cena bez DPH: 2 058 Kč https://www.anag.cz/rocni-zuctovani-zaloh-na-dan-a-danoveho-zvyhodneni-za-rok-2021-o-aktuality-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-pro-rok-2022-o-vcetne-tiskopisu-pro-platce-dane-o-prezencne-i-on-line/pS60.19471/
Popis ceny: 2490.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: ŠMÍDOVÁ Jana
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software


Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2021. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2022 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně.


Program semináře:


roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2021 • zákonné lhůty • jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování • lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na daň

 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení

 • základní principy • kdy daň zálohovou a kdy srážkovou • srážková daň po konci roku • kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání

 • slevy na dani včetně dokladů, např. COVID-19 z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na manžela (manželku)

 • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů, se zaměřením na úroky z úvěrů v souvislosti se zákonnou úpravou od zdaňovacího období 2021 • snížení možnosti uplatnění celkové částky zaplacených úroků z 300.000 Kč na částku 150.000 Kč pro bytovou potřebu získanou po 1.1.2021 – celkový výklad včetně promítnutí této úpravy do tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

 • daňové zvýhodnění se zaměřením zejména na zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě – vypořádání nároku po konci roku 2021 a zrušení měsíčního limitu pro výplatu daňového bonusu od roku 2022, společně hospodařící domácnost a další

 • tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů • např. potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto tiskopisech – jaké příjmy patří na potvrzení, jak u příjmů zúčtovaných do konce roku 2020 a vyplacených až po 31. lednu 2021 – zákonná úprava v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy • nejčastější chybovost u tohoto tiskopisu (např. zúčtováno v měsících) • dále § 155 daňového řádu a jeho dopad do žádostí o daňové bonusy • které vzory tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 (úprava ve vztahu k úrokům z úvěrů) lze použít a jejich forma – elektronické žádosti


aktuality • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022,

 • např. minimální a průměrná mzda a její dopad do zdanění mezd, zvýšení základní slevy na dani – na poplatníka

 • stravenkový paušál v praxi, oznamovací povinnost dle § 38da zákona o daních z příjmů po konci roku 2021 u příjmů od daně osvobozených

 • další aktuální výklady či metodické pomůcky, pokyny

diskuze a odpovědi na dotazy


Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
26.1.
2022
Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
26.1.
2022
CIZINEC a zúčtování mzdy v ČR
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
27.1.
2022
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
27.1.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     8 990 Kč 
27.1.
31.3.
2022
ON-LINE webinář Roční zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za rok 2021 • Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 • aktuální tiskopisy pro plátce daně
ANAG     1 893 Kč 
27.1.
2022
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ
PROFI-MEN   Hradec Králové   36 300 Kč s DPH
27.1.
30.6.
2022
Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
27.1.
2022
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • Zákoník práce • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 140 Kč 
28.1.
2022
ON-LINE webinář Změny v ošetřovném a zavedení izolačky v podmínkách současné pandemie koronaviru
ANAG     1 893 Kč 
28.1.
2022
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
28.1.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
29.1.
2.4.
2022
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 253 termínů