Aktuality pro příspěvkové a rozpočtové organizace

Aktuality pro příspěvkové a rozpočtové organizace INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/aktuality-pro-prispevkove-a-rozpoctove-organizace-1865
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  08.12.2022   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 735 Kč https://www.integracentrum.cz/aktuality-pro-prispevkove-a-rozpoctove-organizace-1865
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: Ing. Jan Černý
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte o novinkách pro rok 2022 v oblasti účetnictví, daní a pracovního práva se zaměřením na možnou aplikaci u organizací účtujících podle vyhlášky 410/2009 Sb. Na teorii i praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů a dotací, účtování fondů. Součástí budou i některé specifické případy související s COVID.

Seminář je určen účetním, či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace. Mezi státní organizace řadíme vybrané účetní jednotky, tedy organizace účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a souvisejících standardů pro vybrané účetní jednotky.Je vhodný pro všechny bez rozdílu, je však třeba znát základní postupy účtování.

Program semináře:

 • Změny obecně závazných předpisů se zaměřením na ROPO:
  • účetnictví (zákon, vyhláška, standardy)
  • daně (DP, DPH, silníční, nemovitosti….)
  • pracovněprávní oblast (ZP, nařízení k cenám..)
  • Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2022, případně i již schválené změny pro následující období   
   • Zákon o účetnictví
   • vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění
   • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky  
  • Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví:
   • zákoník práce
   • zákon o pojistném na sociální zabezpečení
   • zákon o pojistném na zdravotní pojištění
   • zákon o omezení plateb v hotovosti
   • nařízení vlády o minimální mzdě.   
 • Účtování v oblasti dlouhodobého majetku, transferů a fondů
  • Specifika účtování dlouhodobého majetku  
   • klasifikace
   • rozvahová a podrozvahová evidence
   • bezúplatné a úplatné nabytí
   • svěření majetku
   • fondy  
  • Transfery = „dotace“:  
   • provozní, investiční
   • vyúčtování nebo bez povinnosti vyúčtovat
   • víceleté
   • ze zdrojů EU
   • účtování tvorby a čerpání fondů  
  • Fondy
   • aktuální pohled na FKSP – dopady „covid“.
  • Bezúplatné převody majetku od státních organizací.  
  • Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.
  • Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací     
 • Odpovědi na dotazy
Všechny termíny konání kurzu

 • 17.03.2022 - Hotel Budweis, Mlýnská 6, České Budějovice
 • 22.03.2022 - Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Jihlava
 • 24.03.2022 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 08.12.2022 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
NOVINKY V DPH od roku 2022
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
26.1.
2022
DPH v mezinárodním obchodě v příkladech
Verlag Dashöfer     4 465 Kč s DPH
27.1.
2022
DPH v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
27.1.
2022
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
27.1.
28.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
27.1.
19.5.
2022
Uplatňování DPH v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Opava   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
DPH v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY A ZMĚNY 2021/2022
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
28.1.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   8 990 Kč 
29.1.
2.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   10 990 Kč 
29.1.
16.4.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
30.1.
2.4.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   9 990 Kč 
30.1.
3.4.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
30.1.
3.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
30.1.
16.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
30.1.
17.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
30.1.
17.4.
2022
  Stránka 1 z 22   Další
20 z 432 termínů