ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní STUDIO W https://www.studiow.cz/detail-kurzu/uctovani-o-majetku-pro-mirne-pokrocile-3denni-P217-1-20221-2022-02-21
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.02. - 14.04.2022   
Popis termínu: 9 - 15 h.
Cena bez DPH: 5 900 Kč https://www.studiow.cz/detail-kurzu/uctovani-o-majetku-pro-mirne-pokrocile-3denni-P217-1-20221-2022-02-21
Cena s DPH: 7 139 Kč
Popis ceny: 5 900 Kč (s DPH 7 139 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty

Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu.

Obsah:
Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled
*Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů
*Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku
*Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování
*Majetek vyloučený z odpisování
*Odpisovatel – resp. kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek
*Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny
*Volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové)
*Příklady na výpočet odpisů
*Dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – účetní pohled
*Účetní vymezení
*Forma pořízení ve vztahu k účetnictví
*Ocenění ve vztahu ke způsobu pořízení
*Odpisování
*Nejčastější chyby v účtování
*Analytické účty
*Vnitřní směrnice účetní jednotky – povinné a vhodné náležitosti
Účetní a daňový pohled ve vztahu ke způsobu financování nehmotného a hmotného majetku
*Finanční leasing
*Úvěr
*Nejčastější chyby
Program bude připraven podle aktuálního právního stavu.

Termín konání: 21. února, 9 - 15 h.

B. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty

Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu).

Obsah:
Daňový pohled
*Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník
*Věc, součást věci, příslušenství věci
*Movité a nemovité věci
*Obchodní majetek
*(Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek
*Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku
*Odlišnost vymezení technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku
*Opravy a udržování jako daňový náklad
*Vliv technického zhodnocení na ocenění majetku, odpisování technického zhodnocení
*Opravy, technické zhodnocení a DPH (nárok na odpočet daně, úpravy odpočtu daně)
*Nepeněžní příjmy v souvislosti s opravami a technickým zhodnocením
Účetní pohled (v účetnictví podnikatelských subjektů)
*Vymezení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – rozdíly oproti dani z příjmů
*Účtování nákladů (výdajů) charakteru technického zhodnocení
*Časté chyby
Program bude připraven podle aktuálního právního stavu.

Termín konání: 16. března, 9 - 14 h.

C. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů.

Cíl: Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Kromě konstrukce jednotlivých klasifikací bude rovněž probrána související problematika zatřiďování majetku pro účely daňového odpisování, posuzování vybavenosti – nedílných součástí stavebních děl a výrobních a provozních zařízení ve stavebních dílech, otázky technického zhodnocení versus opravy a údržba, a další související problematika. Výklad bude obsahovat upozornění na aktuální stav pro rok 2022 (se zdůrazněním změn a novinek oproti dřívějšímu stavu), na související stanoviska MF a GFŘ, vše v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v době konání semináře.

Obsah:
*Statistické klasifikace
*Klasifikace stavebních děl CZ-CC, Klasifikace produkce CZ-CPA, Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE a další klasifikace s vazbou na daňové zákony (základní principy konstrukce klasifikací, vazby mezi klasifikacemi, aplikace v daňových zákonech)
*Uplatnění klasifikací v daních z příjmů
*Aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro daňové odpisování
*Soubory movitých věcí, příslušenství dlouhodobého hmotného majetku
*Posuzování majetku jako součásti stavebních děl a jako samostatného majetku (rozbor pokynu GFŘ D-22 „k příloze zákona“ a „k § 26 zákona“)
*Novinky v oblasti majetku a jeho odpisování, zařazení do užívání či určení vstupní ceny
*Konkrétní náplň této části bude přizpůsobena aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře
*Použití klasifikací v zákoně o DPH
*Vazba klasifikací na určení dodání zboží a poskytnutí služeb ve snížených sazbách DPH
*Použití klasifikací v přílohách k zákonu a při dodání zboží podle Nařízení vlády a přílohy č. 6 ZDPH
*Rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce
*Uplatnění klasifikací v dalších daňových zákonech
*Použití klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, zákon o evidenci tržeb, klasifikace ekonomických činností jako doplňující údaj přiznání apod.)
*Aktuality
*Zdůraznění nových postupů v roce 2022 a seznámení s aktuálními stanovisky MF a GFŘ k probírané problematice, vše v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v době konání semináře

Metody výuky: Výklad je doplněn promítáním podkladových materiálů a ukázkových příkladů (které účastníci obdrží) prostřednictvím dataprojektoru, možnost diskuze i v průběhu semináře.

Termín konání: 14. dubna, 9 - 14 h.Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
NOVINKY V DPH od roku 2022
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
26.1.
2022
DPH v mezinárodním obchodě v příkladech
Verlag Dashöfer     4 465 Kč s DPH
27.1.
2022
DPH v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
27.1.
2022
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
27.1.
28.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
27.1.
19.5.
2022
Uplatňování DPH v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Opava   2 100 Kč s DPH
27.1.
2022
DPH v roce 2022
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
28.1.
2022
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY A ZMĚNY 2021/2022
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
28.1.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
29.1.
2.4.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   11 990 Kč 
29.1.
2.4.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   8 990 Kč 
29.1.
2.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   10 990 Kč 
29.1.
16.4.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
30.1.
2.4.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   9 990 Kč 
30.1.
3.4.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
30.1.
3.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
30.1.
16.4.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
30.1.
17.4.
2022
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 364 termínů