ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022
VOX     2 408 Kč s DPH
18.5.
2022
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022
VOX   Praha   2 408 Kč s DPH
18.5.
2022
Intrastat od A do Z a změny od roku 2022
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
18.5.
2022
Obchod a služby v EU - daňově a účetně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
18.5.
2022
Účetnictví v roce 2022 - aktuality a vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
18.5.
2022
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 300 Kč s DPH
18.5.
2022
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
18.5.
2022
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
18.5.
2022
Pokladna • práce s penězi, které nejsou vaše • platební karty • šeková pokladna • máte řádně vybavené a zabezpečené pracoviště pro práci s pokladní hotovostí? • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
19.5.
2022
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 300 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022
VOX     2 529 Kč s DPH
19.5.
2022
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022
VOX   Praha   2 529 Kč s DPH
19.5.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
VOX     2 650 Kč s DPH
20.5.
2022
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
VOX   Praha   2 650 Kč s DPH
20.5.
2022
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
20.5.
2022
Specifika v účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
20.5.
2022
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 300 Kč s DPH
20.5.
2022
Daňové a účetní aktuality 2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 31   Další
20 z 606 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví.

Obsah:
*Obsah účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha
*Náležitosti účetní závěrky
*Rozsah sestavení účetní závěrky
*Rozvahový den
*Ověřování účetní závěrky auditorem
*Výroční zpráva
*Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy
*Úschova účetní závěrky
*Inventarizace majetku a závazků
*Závěrkové operace
*Ocenění majetku a závazků na reálnou hodnotu
*Kurzové rozdíly
*Časové rozlišení nákladů a výnosů
*Odpisy majetku
*Tvorba a zúčtování opravných položek
*Tvorba a zúčtování rezerv
*Výpočet a zaúčtování odložené daně
*Oprava chyb minulých účetních období
*Vybrané Interpretace Národní účetní rady a KOV