ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Cíl: Cílem je seznámit účastníky semináře se změnami ve zdaňování mezd a jejich dopadem do ročního zúčtování záloh za rok 2021 a dále s novinkami pro rok 2022.

Obsah:
*Novely zákona o daních z příjmů v roce 2021 a pro rok 2022 (zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a každé další dítě - zpětně za rok 2021 v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, zrušení limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu, zvýšení základní slevy na poplatníka, nová sleva za zastavenou exekuci, atd.)
*Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy pro rok 2022 a daňové dopady na výběr daně s příklady
*Systém zdaňování mezd v roce 2022
*Příspěvek na stravování (stravenkový paušál) po novele
*Příprava na roční zúčtování záloh: detailně odečet úroků z úvěrů na bydlení v rámci ročního zúčtování záloh včetně změn přijatých pro rok 2021
*Oznamovací povinnost o příjmech daňových nerezidentů ze zdrojů v ČR zdaněných srážkovou daní plynoucích do zahraničí podle § 38da ZDP
*COVID-19 a tornádo (sociální výpomoci, dary, testování, roušky, Covid-19 jako nemoc z povolání, náhrady u home office, problematika slevy na manželku a započitatelné příjmy při RZZ, vratky ze zrušených zájezdů, a jiné)
*Odměny členů volebních komisí
*Daňové zvýhodnění a soustavná příprava na budoucí povolání (děti svěřené soudně do střídavé nebo společné péče obou rodičů, dovršení věku 26 let první den v měsíci, opravná maturitní zkouška v září a jiné)
*Výklad k vybraným zaměstnaneckým benefitům (určitě zmíníme dary a dárky k Vánocům a přechodné ubytování)
*Zajímavé judikáty a příspěvky KV KDP ve vztahu k závislé činnosti
*Informace ke změnám v daňových tiskopisech (přehled, co se změnilo a nové vzory)
*Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.
Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.