VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní STUDIO W https://www.studiow.cz/detail-kurzu/vyber-zamestnancu-a-jejich-adaptace-4denni-P122-20221-2022-08-15
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.08. - 18.08.2022   
Popis termínu: 9 - 17 h.
Cena bez DPH: 16 500 Kč https://www.studiow.cz/detail-kurzu/vyber-zamestnancu-a-jejich-adaptace-4denni-P122-20221-2022-08-15
Cena s DPH: 19 965 Kč
Popis ceny: 19 500 Kč (s DPH 19 965 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

A. TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají náborem zaměstnanců.

Cíl:
* Zlepšit a sjednotit náborový proces
* Zvýšit úspěšnost výběrových rozhovorů
* Naučit se identifikovat faktory osobnosti

Obsah:
* Náborový proces od A do Z
* Příprava, realizace a uzavření výběrového řízení (plánování náboru, tvorba job description, profil kandidáta, preselekce a selekce vhodných kandidátů, náborové zdroje, analýza CV a dalších písemných náležitostí, nabídka a protinabídka ve výběrovém řízení)
* Výběr vhodných kandidátů (profesionální vedení pracovního pohovoru, komunikační dovednosti recruitera, umění získat a udržet si zájem uchazeče)
* Struktura výběrového rozhovoru
* Správné a cílené kladení otázek během pohovoru
* Nejčastější chyby při vedení výběrového rozhovoru
* Obtížné situace při výběrovém rozhovoru
* Modelové situace využitelné při výběrovém rozhovoru
* Schopnost aktivního naslouchání
* Vyjednávání o finančním očekávání kandidáta
* Reference a jejich ověřování
* Vyhodnocení výběrového rozhovoru a jeho zápis (Interview Report)
* Videotrénink účastníků ve výběrovém rozhovoru a jeho analýza

Metody výuky: Výklad, práce ve skupinách, řešení modelových situací, videotrénink.

Poznámka: Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svůj stručný profesní životopis, který použijeme v průběhu tréninku.

Termín konání: 15. srpna, 9 - 17 h.

B. DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců

Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu.

Cíl: Utřídit si informace o možnostech testování uchazečů ve výběrových řízeních.

Obsah:
* Diagnostika a její využití ve výběrovém řízení
* Etika při využití diagnostických metod
* Správné načasování
* Možnosti psychodiagnostiky
* Různé diagnostické metody – pozorování, rozhovor, testy, dotazníky a další
* Vhodné kombinace diagnostických metod
* Assessment centrum
* Výhody a nevýhody diagnostiky
* Tipy a techniky z praxe

Metody výuky: Učení skrze sdílení a zážitek. Moderovaná diskuze, modelové situace, případové studie, příklady dobré praxe.

Termín konání: 16. srpna, 9 - 17 h.

C. JAK NA ONLINE NÁBORY

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

Cíl: Naučit se kvalitní online nábor zaměstnanců, získat přehled o možnostech a nejlepší praxi v této oblasti.

Obsah:
* Základní principy online náboru
* Volba prostředí
* Čím zaujmout a získat kandidáta online
* Příprava online výběrového řízení
* Online výběrový rozhovor
* Firemní kultura online
* Na co se zaměřit při komunikaci s kandidátem
* Psychodiagnostika v online náboru
* Komunikace výsledku výběrového řízení
* Následné kroky
* Rozdělení rolí manažerů a personalistů
* Řešení nenadálých situací, příprava záložního řešení
* Příklady z praxe, sdílení

Metody výuky: Výklad, individuální práce, práce ve skupinách, případové studie.

Termín konání: 17. srpna. 9 - 17 h.

D. ADAPTACE A STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

Cíl: Zvládnout zapracování nového zaměstnance.

Obsah:
* Co je to adaptace nového zaměstnance a kdy začíná
* Jaký je význam adaptace pro nového zaměstnance a pro firmu
* Design adaptačního programu
* Adaptační příručka (co by měla obsahovat)
* Kde jsou zodpovědnosti manažera a personalisty
* Co je stejné a co jiné v integraci různých profesí
* Různé principy adaptačního přístupu
* Hodnocení v rámci adaptace
* Vzdělávací aktivity (úvodní seminář, plán vzdělávání a rozvoje)
* Stabilizační prvky (motivace, benefity, informace)
* Vyhodnocování procesu integrace a adaptace
* Průběžná komunikace a zpětná vazba
* Příklady z praxe, sdílení
Metody výuky: Výklad, individuální práce, práce ve skupinách, případové studie.

Termín konání: 18. srpna, 9 - 17 h.Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Výběr zaměstnanců

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Výběr zaměstnanců
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     8 990 Kč 
27.1.
31.3.
2022
ON-LINE webinář Roční zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za rok 2021 • Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 • aktuální tiskopisy pro plátce daně
ANAG     1 893 Kč 
27.1.
2022
SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ
PROFI-MEN   Hradec Králové   36 300 Kč s DPH
27.1.
30.6.
2022
Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
27.1.
2022
Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • Zákoník práce • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 140 Kč 
28.1.
2022
ON-LINE webinář Změny v ošetřovném a zavedení izolačky v podmínkách současné pandemie koronaviru
ANAG     1 893 Kč 
28.1.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
29.1.
19.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
29.1.
2.4.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   11 990 Kč 
29.1.
2.4.
2022
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   11 990 Kč 
30.1.
3.4.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
5.2.
26.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
5.2.
26.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   8 990 Kč 
5.2.
26.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
5.2.
26.3.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
5.2.
9.4.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   10 990 Kč 
5.2.
9.4.
2022
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
5.2.
9.4.
2022
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 137 termínů