TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní

TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní STUDIO W https://www.studiow.cz/detail-kurzu/tvorba-rozpoctu-a-kalkulaci-2denni-P083-20221-2022-08-15
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.08. - 16.08.2022   
Popis termínu: 9 - 17 h.
Cena bez DPH: 10 600 Kč https://www.studiow.cz/detail-kurzu/tvorba-rozpoctu-a-kalkulaci-2denni-P083-20221-2022-08-15
Cena s DPH: 12 826 Kč
Popis ceny: 10 600 Kč (s DPH 12 826 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Určeno pro podnikatele, finanční manažery a jejich spolupracovníky, začínající pracovníky controllingu, ale i pro nefinanční manažery, kteří se na tvorbě kalkulací a rozpočtů podílejí a potřebují se v nich vyznat. Doporučujeme i pro všechny zájemce o novinky v této oblasti. Cíl: Představit tvorbu rozpočtů a kalkulací co možná nejsrozumitelnějším způsobem, přinést vhled do finančních informací o firmě, získat orientaci v možnostech tvorby rozpočtů firmy v souladu s organizační strukturou firmy a vhodných metodách kalkulací tak, aby se rozpočty a kalkulace staly skutečným nástrojem pro řízení, a rovněž umožnit efektivní vedení a kontrolu na základě sestavených rozpočtů a porovnání plánových a výsledných kalkulací. Obsah: * Užitečnost rozpočtů, rozpočty a kalkulace v neúčetní praxi * Finanční řízení: současné pojetí finančního řízení ve firmách a jeho limity, vymezení principů a zásad rozpočtování, rozpočetnictví a systém řízení podniku * Celofiremní a střediskové rozpočty: hodnotové plánování a rozpočetnictví, vztahy mezi vnitropodnikovými útvary, časová koordinace, kontrola rozpočtů a analýza odchylek * Rozpočtová rozvaha a výsledovka a informace v nich obsažené, využitelnost v manažerské praxi * Základní finanční ukazatele: marže podniku a jejich sledování, příspěvky na úhradu, rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok * Kalkulace: druhy kalkulací a jejich využití v různých firemních otázkách podle účelu použití pro definování nákladů na jednotku jednotlivých výkonů tak, aby firma v součtu neprodělala, a pro rozhodování o sortimentní skladbě tak, aby firma maximalizovala možný zisk * Cenotvorba: význam rozpočtování pro cenové kalkulace, zdůvodnění ceny, moderní metoda ABC, náklady přímé a nepřímé, jejich plánování a metody jejich rozpočtování * Řízení plánovacího procesu: operativní plány činnosti podniku, mimořádné plány a rozpočty, využití metody „řízení podle cílů“ (MBO – management by objectives) * Tradiční vs. moderní systémy rozpočtování: omezení a nedostatky tradičních systémů, nové přístupy k rozpočetnictví – rozpočtování podle aktivit (activity-based budgeting), koncept BB (beyond budgeting), ZBB (zero-based budgeting) * Argumentace pro aktivní řízení financování podniku: hlavní důvody pro tvorbu rozpočtů a kalkulací a jejich aktivní využívání, příklady úspěšných firem Metody výuky: Interaktivní výklad, názorné příklady, modelové situace, řízená diskuzeKurz je zařazen v sekcích

Další finanční oblasti

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další finanční oblasti
Název      Cena     
TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
15.8.
16.8.
2022

1 termín