PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ - jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu

PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ - jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu STUDIO W https://www.studiow.cz/detail-kurzu/psychohygiena-ve-vedeni-lidi-a-tymu-jak-podporovat-sebe-a-svuj-tym-ve-zvladani-stresu-P066-20221-2022-06-09
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.06.2022   
Popis termínu: 9 - 17 h.
Cena bez DPH: 5 300 Kč https://www.studiow.cz/detail-kurzu/psychohygiena-ve-vedeni-lidi-a-tymu-jak-podporovat-sebe-a-svuj-tym-ve-zvladani-stresu-P066-20221-2022-06-09
Cena s DPH: 6 413 Kč
Popis ceny: 5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

„Je zřejmé, že jako vedoucí potřebuji podporovat, držet své lidi. Co však drží a bude držet mne?“

Určeno pro vedoucí týmů, kteří chtějí být oporou svým lidem, a kteří vnímají, že aby toto dokázali, potřebují dlouhodobě zůstávat v kontaktu s vlastními zdroji a udržovat se v optimální mentální, emoční i fyzické kondici.

Cíl: Získat náměty pro udržení si dobré osobní kondice i v situaci vysokých pracovních nároků, získat konkrétní, v praxi použitelné nástroje pro předcházení stresu, případně pro jeho odbourání, pokud již nastal. Získat konkrétní inspiraci, náměty pro vytváření nestresujícího vztahového prostředí a pro poskytování opory svým lidem.

Obsah:
Východisko: Osobní stabilita a určité psychické a energetické rezervy na straně vedoucího jsou předpokladem jeho schopnosti být oporou svému týmu.
Postarání se o sebe
* Individuální zátěžová odolnost, osobní kondice, kvalita jako „štít“ proti stresu a přetížení a jako zdroj energie pro každodenní jednání – jak ji vytvářet, posilovat
* Mentální, psychické zdroje – koncept hardiness, osobní stabilita, vhodné zacházení s emocemi a jejich ovlivňování – naučený optimismus, emoční inteligence, vztah myšlení a emocí, osobní smysl a hodnotové ukotvení jako zdroj
* Fyzické zdroje – předcházení únavě, péče o kondici jak v průběhu dne, tak dlouhodobě, pohybové aktivity a jejich využití
* Režim práce a odpočinku; jak odpočívat, co o roli odpočinku zjišťují neurovědy, předcházení hrozbě vyhoření
* Umění se uvolnit – druhy relaxačních technik a jejich časová náročnost a uplatnění v praxi, možnosti rychlé relaxace, které lze využít i během pracovního dne
Péče o tým
* Nestresující styl vedení – dialog, ne monolog, zřetel na výsledky i vztahy
* Pro pracovníky je klíčové, jak prožívají svůj vztah s přímým nadřízeným – posilování důvěry v pracovním vztahu (čím vším lze), citové konto, podmínky psychologicky podporujícího vztahu (co to obnáší v každodenní praxi), zájem o pracovníky, osobní pozornost, akceptace, nepřehlížení příležitostí k ocenění, formy ocenění, projevení respektu, vhodný způsob reagování na chybu, společné učení se zvládání potíží, autenticita vedoucího
* Protistresová organizační opatření – systém rušení/nerušení, předstih v zadávání úkolů, podpora takových forem využití přestávek, které pomáhají k regeneraci sil
* Jak v komunikaci zohlednit náročnost úkolů a časový tlak, zaměřování pozornosti více k hrozbám nebo k opěrným pilířům?
* Pozitivní bilance, příznivé emoce, přepínače emočních stavů
* Autodeterminace: kde lze, poskytnutí autonomie ve volbě dalších kroků jako motivační a protistresový faktor
* Metoda TIC-TOC
* Síla volby slov: Reichův test zájmen
* Síla začátků a konců

Metody výuky: Interaktivní výklad, krátké prezentace lektora, moderovaná diskuze. Cvičení, ukázky kompenzačních aktivit. Společné hledání konkrétních inspirací, přínosů pro navazující praxi jednotlivých účastníků.Kurz je zařazen v sekcích

Vedení, plánování a rozhodování , Osobnostní rozvoj a vzdělávání

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Vedení, plánování a rozhodování , Osobnostní rozvoj a vzdělávání
Název      Cena     
SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ
PROFI-MEN   Hradec Králové   36 300 Kč s DPH
27.1.
30.6.
2022
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
1.2.
2.2.
2022
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 4denní
STUDIO W     19 965 Kč s DPH
1.2.
29.6.
2022
Svatojakubská pouť do Santiago de Compostela od A do Z
KURZY PRO RADOST     995 Kč s DPH
e-learning
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
4.2.
2022
TRÉNINK POHOTOVÝCH REAKCÍ V KOMUNIKACI
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
4.2.
2022
VEDENÍ FIREM, TÝMŮ A LIDÍ pro zkušené manažery aneb leadership pro 21. století - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
7.2.
8.2.
2022
RYCHLOKURZ ŘEČI TĚLA aneb jak nekazit jednání
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
15.2.
2022
ENNEA večery „SEN“
Shine Leadership   Praha   847 Kč s DPH
16.2.
2022
MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
16.2.
17.2.
2022
VEDENÍ LIDÍ - JAK DOSAHOVAT CÍLŮ pomocí emoční inteligence a efektivní práce s potenciálem podřízených - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
1.3.
2.3.
2022
PŘESVĚDČIVÁ ARGUMENTACE
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
2.3.
2022
DIGITÁLNÍ WELLBEING - aneb jak fungovat na home office
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
3.3.
2022
JAK SE VHODNĚ PTÁT, abychom získali správné odpovědi
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
4.3.
2022
EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
7.3.
2022
Vedení ryze ženského týmu
EDUZONE-CZ   Praha   6 413 Kč s DPH
7.3.
2022
VEDENÍ CIZINCŮ, KOMUNIKACE A ADAPTACE
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
8.3.
2022
JEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
9.3.
10.3.
2022
ENNEA večery „SEN“
Shine Leadership   Praha   847 Kč s DPH
15.3.
2022
ZÍSKEJTE VLIV NA DRUHÉ pomocí znalosti osobnostní typologie MBTI
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
15.3.
2022
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 113 termínů