Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti • příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a tvůrce mzdových programů


Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti ve zdaňovacím období 2021 a 2022, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2021 a pro rok 2022. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani a předat informace k tiskopisům – zejména upozornit na změny v tiskopisech a na nové vzory. Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021. Program semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy k datu konání.


Program semináře:


aktuality a tiskopisy • minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd

 • novely zákona o daních z příjmů s dopadem do zdanění mezd (např. zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě – vypořádání po konci roku 2021 a zrušení měsíčního limitu pro výplatu daňového bonusu od roku 2022, zvýšení základní slevy na dani - na poplatníka pro rok 2022)

 • zdaňování a členění příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2021

 • upozornění na změny v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, zejména pak u úroků z úvěrů – výklad ustanovení a nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • COVID-19 z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na manžela (manželku) a další výklady

 • stravenkový paušál v praxi

 • tiskopisy (včetně lhůt) pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v tiskopisech a které vzory použít (např. u Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 a jejich forma – elektronické žádosti) • jak správně aplikovat § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů – příjmy zúčtované do konce roku 2020 a vyplacené až po 31. lednu 2021 v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy • § 155 daňového řádu a jeho dopad do žádostí o daňové bonusy

 • aktuální výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů, příspěvky KV KDP a rozsudky ve vztahu k závislé činnosti


příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 • opakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátců daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka

 • jak postupovat při dodatečném podpisu prohlášení kddani

 • kdy musí zaměstnanec vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání

 • předepsané doklady v § 38l zákona o daních zpříjmů i elektronicky, včetně archivace a elektronického vystavení potvrzení


diskuze • odpovědi na dotazy • při on-line připojení možnost pokládat dotazy přes chat