Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
21.2.
14.4.
2022
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
21.2.
2022
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
16.3.
2022
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
14.4.
21.6.
2022
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
28.4.
2022
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.5.
2022
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
13.6.
2022
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
21.6.
2022
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní
STUDIO W   Praha   9 075 Kč s DPH
25.8.
26.8.
2022

9 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mírně pokročilé, kteří mají již základní znalosti účetní a daňové problematiky v této oblasti a chtějí si zopakovat a prohloubit vše kolem účtování majetku a daňových odpisů


Program semináře: • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska

 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku

 • změna hranice pro hmotné movité věci ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč

 • účetní odpisy – interní směrnice

 • zatřídění majetku pro účely daňového odepisování

 • rovnoměrné a zrychlené (srovnání z hlediska ekonomických důsledků)

 • mimořádné odpisy, možnosti užití, výhody a nevýhody

 • soubory majetku

 • technické zhodnocení hmotného majetku

 • technické zhodnocení pronajatého majetku a kulturních památek

 • fotovoltaické elektrárny

 • nehmotný majetek a důsledky zrušení této kategorie v zákoně o daních z příjmů

 • odpisy a technické zhodnocení nehmotného majetku po novele

 • evidence a inventarizace majetku

 • zaúčtování inventárních rozdílů

 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob

 • nehmotný majetek v jednoduchém účetnictví spolků a dalších NNO

 • přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů

 • diskuze • odpovědi na dotazy • při on-line připojení možnost pokládat dotazy přes chat