Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE

Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6608
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  01.11.2022    1 den
Cena bez DPH: 1 809 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6608
Cena s DPH: 2 190 Kč
Lektor: JUDr. Jana Hálová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Jana Hálová dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:
I. Právní úprava
• II. Jméno

   - 1. Užívání jména
   - 2. Zápis jména dítěte do knihy narození
   - 3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno
   - 4. Prohlášení o užívání druhého jména
   - 5. Užívání otčestva (jména po otci)
   - 6. Užívání české podoby cizojazyčného jména
   - 7. Uvedení jména na matričním dokladu
   - 8. Jméno osvojeného dítěte
   - 9. Prohlášení o volbě jména – obsah
   - 10. Doklady připojené k prohlášení
III. Příjmení
   - 1. Užívání příjmení
   - 2. Rodné příjmení
   - 3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození
   - 4. Příjmení po uzavření manželství
   - 5. Užívání příjmení žen
   - 6. Užívání více příjmení
   - 7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
   - 8. Příjmení příslušníků národnostních menšin
   - 9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
   - 10. Příjmení po rozvodu manželství
   - 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě
   - 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO EU
   - 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách
IV. Změna jména a příjmení
   - 1. Změna jména
   - 2. Změna příjmení
   - 3. Změna jména a příjmení - cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví
   - 4. Změna příjmení za trvání manželství
   - 5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení
   - 6. Příslušnost matričního úřadu
   - 7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
   - 8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti
   - 9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
V. Správní poplatky
• VI. Zápisy pravomocných rozhodnutí o změně příjmení a zápisy prohlášení do matričních knih
• VII. Uznávání cizozemských rozhodnutí ve věci změny příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
• VIII. Závěr


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
11.8.
2022
Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.8.
2022
Příprava nového volebního období
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
30.8.
2022
Příprava nového volebního období - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.8.
2022
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
13.9.
2022
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.9.
2022
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.9.
2022
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.9.
2022
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
15.9.
2022
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
15.9.
2022
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.9.
2022
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
16.9.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
20.9.
2022
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
20.9.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.9.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
20.9.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
22.9.
2022
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.9.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
22.9.
2022
Příprava nového volebního období - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.10.
2022
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 140 termínů