Ověřování - vidimace, legalizace po novele

Ověřování - vidimace, legalizace po novele Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6609
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  16.06.2022    1 den
Cena bez DPH: 1 975 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6609
Cena s DPH: 2 390 Kč
Lektor: JUDr. Jana Hálová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Jana Hálová oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
• Platná právní úprava
• Působnost na úseku ověřování
• Kdo může provádět ověřování
• VIDIMACE
   - Pojem
   - Způsob vyznačení vidimace
   - Ověřovací doložka pro vidimaci
   - Kdy se neprovede vidimace
• LEGALIZACE
   - Pojem
   - Legalizace za účasti dvou svědků
   - Způsob vyznačení legalizace
   - Ověřovací doložka pro legalizaci
   - Kdy se neprovede legalizace
   - Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci
• Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou působností, obecního úřadu, České pošty a Hospodářské komory neprovedou-li vidimaci nebo legalizaci
• Evidence vidimací a legalizací
• Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
• Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace
• Kontrolní činnost
• Ověřování podle notářského řádu
• Ověřování podle zákona o advokacii
• Ověřování velitelem lodě

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Nový stavební zákon - podrobné informace
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
9.12.
2021
Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
9.12.
2021
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
10.12.
2021
Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
14.12.
2021
Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
14.12.
2021
Přestupkové právo a judikatura správních soudů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
14.12.
2021
NOVINKA - Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
16.12.
2021
NOVINKA - Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
16.12.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
27.1.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
27.1.
2022
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
3.2.
2022
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
3.2.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
24.2.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
24.2.
2022
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
8.3.
2022
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
8.3.
2022
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
15.3.
2022
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.3.
2022
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
18.3.
2022
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.3.
2022
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 108 termínů