Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2021

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2021 Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMMJO&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  25.10.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 3 690 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMMJO&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 4 465 Kč
Lektor: RNDr. Ivan Brychta
Více informací o kurzu
Lektor - profil: RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Na semináři blíže proniknete do tajů statistických klasifikací používaných v daňových zákonech a ujasníte si jejich praktickou aplikací v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Zároveň vás upozorníme na na aktuální novinky související s oblastí majetku.
Seminář je určen:

pracovníkům a referentům ekonomických a investičních útvarů, účetním podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, a dalším osobám, které se danou problematikou zabývají. Zejména pak těm, kteří pořizují majetek či provádějí na něm opravy či technické zhodnocení, anebo těm, kteří potřebují umět zatřídit majetek či služby pro potřeby např. daně z příjmů nebo DPH.

Obsah semináře:
 • základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (CZ-CPA, CZ-CC, CZ-NACE, HS/CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, příklady aplikace v daních,
 • použití klasifikací pro účely daně z příjmů, zejména pro zařazení majetku do odpisových skupin pro daňové odpisování,
 • problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitosti (co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku),
 • novinky v oblasti majetku a jeho ocenění (připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisování - výšení hranice pro hmotný movitý majetek a jeho technické zhodnocení, vypuštění nehmotného majetku z daňového odpisování a další),
 • použití klasifikací v zákoně o DPH (určení zboží a služeb podléhajících první nebo druhé snížené sazbě DPH, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění),
 • aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb).

  Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou probrány novinky u majetku a jeho technického zhodnocení v roce 2021 z pohledu daní z příjmů, a srovnání s předchozím stavem.

  Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.
  Všechny termíny konání kurzu


  Kurz je zařazen v sekcích

  Daně a DPH , Účetnictví , Cla

  Další kurzy a semináře

  Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví , Cla
  Název      Cena     
  DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Brno   13 990 Kč 
  17.10.
  19.12.
  2021
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
  17.10.
  5.12.
  2021
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Žďár nad Sázavou   9 990 Kč 
  17.10.
  19.12.
  2021
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Žďár nad Sázavou   10 990 Kč 
  17.10.
  2021
  9.1.
  2022
  Cestovní náhrady • zaúčtování • daňové důsledky
  ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
  18.10.
  2021
  Evidence skutečných majitelů v životě účetních, auditorů a daňových poradců
  Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
  18.10.
  2021
  Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
  BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
  18.10.
  2021
  Účetnictví příspěvkových organizací • účtování o transferech a fondech v souvislých příkladech
  ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
  18.10.
  2021
  Uplatňování DPH v roce 2021 a změny pro rok 2022
  INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
  18.10.
  2021
  Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2021
  INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
  19.10.
  2021
  DPH u obcí a neziskových organizací
  INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
  19.10.
  2021
  Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
  INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
  19.10.
  2021
  Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
  INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
  19.10.
  2021
  Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví a daní
  INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
  19.10.
  2021
  Překročení obratu pro vznik plátcovství
  Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
  19.10.
  2021
  Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
  INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
  19.10.
  2021
  Správa místních poplatků
  INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
  19.10.
  2021
  Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění
  INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
  19.10.
  2021
  Byty a nebytové prostory z pohledu daní  TOP
  Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
  20.10.
  2021
  Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2021
  INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
  20.10.
  2021
    Stránka 1 z 28   Další
  20 z 551 termínů