Změny a novinky v povinnostech zaměstnavatelů 2021/2022 • Nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů • Změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • Změny pracovních podmínek a DPČ/DPP

Změny a novinky v povinnostech zaměstnavatelů 2021/2022 • Nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů • Změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • Změny pracovních podmínek a DPČ/DPP Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/zmeny-a-novinky-v-povinnostech-zamestnavatelu-2021-2022-o-nova-ochrana-zamestnancu-oznamovatelu-o-zmeny-u-zamestnavani-rodicu-a-pecujicich-osob-o-zmeny-pracovnich-podminek-a-dpc-dpp/pS60.24496/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.10.2021   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Olomouc (olomouc)
Cena bez DPH: 1 893 Kč https://www.anag.cz/zmeny-a-novinky-v-povinnostech-zamestnavatelu-2021-2022-o-nova-ochrana-zamestnancu-oznamovatelu-o-zmeny-u-zamestnavani-rodicu-a-pecujicich-osob-o-zmeny-pracovnich-podminek-a-dpc-dpp/pS60.24496/
Popis ceny: 2290.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: LIŠKUTÍN Tomáš Mgr.

Popis kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a pracovníky PaM


Česká republika v následujících měsících zavede řadu změn a novinek, které vyplývají ze směrnic EU o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (work-life balance) a transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.


Změny a novinky budou zaváděny na poslední chvíli a jelikož zaměstnavatelé obvykle ocení, když se mohou na změny připravit v dostatečném časovém předstihu, přinášíme pro zaměstnavatele přehled novinek, změn a nových povinností, které je v následujících měsících čekají.


OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ OZNAMOVATELŮ • oznámení protiprávního jednání a postavení zaměstnance oznamovatele

 • správný postup zaměstnavatele při přijímání a řešení oznámení protiprávního jednání

 • vnitřní oznamovací systém jako nová povinnost zaměstnavatelů

 • povinnost ustanovit „příslušnou osobu“ odpovědnou za přijímání a řešení oznámení

 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci oznámení

 • zákaz odvetných opatření vůči zaměstnancům oznamovatelům

 • zvýšená ochrana zaměstnanců oznamovatelů před propouštěním a možnosti jejího zneužití ze strany zaměstnanců


ZMĚNY U ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ A PEČUJÍCÍCH OSOB • změny otcovské dovolené (dávky otcovské poporodní péče)

 • nová nepřenositelná část rodičovské dovolené a nová dávka sociálního zabezpečení

 • oznamování čerpání rodičovské dovolené

 • flexibilní čerpání rodičovské dovolené

 • změny OČR a dávky ošetřovného (pečovatelské dovolené)

 • právo na pružné uspořádání práce včetně práva na home office


ZMĚNY A NOVINKY PRACOVNÍCH PODMÍNEK • změny informační povinnosti zaměstnavatele o pracovních podmínkách

 • nové minimální standardy předvídatelnosti práce DPČ a DPP

 • referenční dny a hodiny / rozvrh pracovní doby u DPČ a DPP

 • kompenzace při zrušení „směny“ u DPČ a DPP

 • právo zaměstnance žádat o přechod na jistější formu zaměstnání (z DPČ/DPP na pracovní smlouvu, z doby určité na dobu neurčitou atd.)

 • právo zaměstnance na písemné odůvodnění vypovězení DPČ a DPP

 • rozšíření možnosti souběžného zaměstnání zaměstnance u jiného zaměstnavatele

 • diskuze • odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   1 089 Kč s DPH
22.9.
2021
Diskriminace, šikana a nerovné zacházení na pracovišti a jak jim předcházet
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
22.9.
2021
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
22.9.
2021
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní
STUDIO W     1 089 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
22.9.
2021
Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé
ANAG   České Budějovice   2 058 Kč 
23.9.
2021
Akademie HR
PROFI-MEN   Hradec Králové   30 250 Kč s DPH
23.9.
2021
13.1.
2022
Exekuce srážkami ze mzdy • aktuální stav
ANAG   Brno   1 893 Kč 
23.9.
2021
Mzdy pod lupou • základní principy mzdové problematiky • pro začínající MÚ • 2denní seminář
ANAG   Ostrava   3 380 Kč 
23.9.
2021
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
STUDIO W   Praha   5 808 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
STUDIO W     5 808 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
Aktuální pracovněprávní problematika • konzultační seminář
ANAG   Praha   2 058 Kč 
24.9.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   10 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 476 termínů