Specialista Corporate compliance a Compliance management systému (CMS)v podnikové praxi

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Manažerské dovednosti , Řízení podniku a strategické plánování

Název      Cena     
Specialista Corporate compliance a Compliance management systému (CMS) v podnikové praxi
Verlag Dashöfer     13 298 Kč s DPH
25.10.
26.10.
2022
Specialista pro interní oznamování a ochranu oznamovatelů (Whistleblowing) v podnikové praxi
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
9.11.
2022

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Bez správně nastaveného compliance systému a řízení rizik nemůže dlouhodobě fungovat žádná větší společnost. Kdo ale může tyto systémy nastavit? Třeba právě vy! Během dvou dnů se podrobně seznámíte s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS). Po úspěšně složeném závěrečném testu získáte certifikát specialisty.

Správně nastavené systémy compliance a řízení rizik napomáhají bezproblémovému chodu firmy. Mohou se také stát skutečně efektivním nástrojem pro eliminaci trestněprávní odpovědnosti právnické osoby. Naučte se, jak compliance systém nastavit a řídit - přihlaste se na on-line akademii.

Komplexních informací o compliance je v českém prostředí nedostatek. Není proto divu, že odborníků schopných nastavit efektivní compliance systém je velmi málo. Připravili jsme proto on-line akademii, díky které se specialistou na corporate compliance můžete stát i vy. Přihlaste se hned teď.

On-line akademie je určena pro

členy orgánů a vrcholového managementu obchodních korporací, pracovníky odpovědné za oblasti Corporate Governance&Risk & Compliance, podnikové právníky a vedoucí finančních a personálních úseků (CFO, HR).

Co Vám on-line akademie přinese

Cílem cyklu dvou webinářů je:

 • seznámíte se s pojmem, strukturou a všemi hlavními otázkami současné korporátní (podnikové) compliance, včetně jejích mezinárodních souvislostí a dopadů,
 • upozorníme vás na aktuální právní a související compliance rizika, která musí být v podnikové praxi řízena,
 • naučíte se nastavit koncept, strukturu a fungování Compliance management systému (CMS) jakožto organizačního základu korporátní compliance,
 • dozvíte se praktické tipy z podnikové praxe, které se týkají organizace, postupů, opatření a nástrojů v rámci korporátní compliance.
Obsah on-line akademie

1. den - Úvod do problematiky korporátní compliance a hlavní oblasti jejího zájmu

 • Úvod do problematiky korporátní compliance
  • Pojem compliance a jeho širší souvislosti
  • Korporátní compliance a její cíle
  • Compliance rizika v podnikové praxi
  • Compliance a vnitřní kontrolní systém
 • Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance
  • Soutěžní compliance
  • Trestní a protikorupční compliance
  • Compliance v oblasti finanční a daňové integrity
  • Compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů
  • Compliance v oblasti pracovně právních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace
  • Compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnosti
  • Compliance v oblasti ochrany životního prostředí
 • Whistleblowing a jeho vztah ke korporátní compliance
  • Pojem whistleblowingu a jeho cíle
  • Whistleblowing jako součást korporátní compliance a CMS
  • Jak whistleblowing zavést do podnikové praxe

2. den – Compliance management systém (CMS) a jeho prosazování. Novinky a tipy z podnikové praxe

  • Compliance management systém (CMS)
   • Co je Compliance management systém
   • Compliance program jako základ CMS
   • Organizace a struktura CMS
   • Postupy, opatření a nástroje v rámci CMS
   • Compliance Officer a jeho úloha v CMS
   • Jak CMS zavádět a prosazovat v podnikové praxi
   • Dokumentace CMS
   • Standardizace a certifikace CMS
  • Praktické tipy pro korporátní compliance a CMS
   • Identifikace a analýza compliance rizik u středního podniku
   • Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMS
   • Interní školení a jejich dokumentace
   • Jak začlenit compliance dokumenty do příkazové dokumentace podniku
  • Konzultace, závěrečný test

  Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, získáte certifikát.

  On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

  On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams, Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.