Stavební právo hmotné

Stavební právo hmotné Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=ONWSPH&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  25.11.2021   
Cena bez DPH: 1 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=ONWSPH&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 2 408 Kč
Lektor: Mgr. Martina Pavelková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Martina Pavelková

absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Nyní pracuje již 4 roky na Krajském úřadě...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámit posluchače se stavebním právem hmotným tak, jak jej upravuje stávající stavební zákon i nová právní úprava nového stavebního zákona účinná od 1. 7. 2023. Důraz bude kladen na změny, které v této oblasti přináší právě nový stavební zákon. V úvodu webináře budou posluchači seznámeni se základními pojmy stavebního práva. Následně bude pozornost věnována jednotlivým tématům stavebního práva hmotného. V části týkající se požadavků na výstavbu bude pojednáno také o prováděcích právních předpisech, včetně tezí vyhlášek navrhovaných k provedení nového stavebního zákona.
Obsah on-line semináře
  • Úvod – obecně ke stávající i nové právní úpravě stavebního práva hmotného
  • Základní pojmy ve stávajícím a novém stavebním zákoně
  • Požadavky na výstavbu ve stávajícím a novém stavebním zákoně
  • Vybrané činnosti ve výstavbě ve stávajícím a novém stavebním zákoně
  • Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb ve stávajícím a novém stavebním zákoně
  • Závěrečné shrnutí, dotazy
On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
Kurz je zařazen v sekcích

Stavebnictví, architektura

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Stavebnictví, architektura
Název      Cena     
Online seminář: Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
13.10.
2021
Stavební právo dnes a zítra: Územní plánování
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
22.10.
2021
Jak iniciovat pořízení změny územně plánovací dokumentace
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
29.10.
2021
Rozpočtování staveb
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
5.11.
2021
Stavební právo dnes a zítra: dotčené orgány
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
11.11.
2021
Stavební právo hmotné
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
25.11.
2021
Postavení samosprávy v územním plánování
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
9.12.
2021
Online seminář: Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
13.12.
2021
Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
13.1.
2022
Odstraňování a dodatečné povolování staveb
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
10.2.
2022
Nové informační systémy veřejné stavební správy
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
10.3.
2022
Státní stavební dozor podle stávajícího a nového stavebního zákona
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
14.4.
2022
Problematika pozemních komunikací v postupech podle stavebního zákona
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
12.5.
2022

13 termínů