Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Daňové a účetní aktuality 2021-2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
3.11.
2021
Hmotný a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů (právnických osob)
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč s DPH
4.11.
2021
Hmotný a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů (právnických osob)
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč s DPH
4.11.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021-2022
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
5.11.
2021
Daň z příjmů právnických osob
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
10.11.
2021
Daň z příjmu právnických osob v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
10.11.
2021
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
11.11.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021-2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
11.11.
2021
Specialista na účetnictví - 2. stupně (pokročilý)
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
11.11.
19.11.
2021
Specialista na účetnictví - 2. stupně (pokročilý)
Verlag Dashöfer     27 709 Kč s DPH
11.11.
19.11.
2021
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022 - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
11.11.
2021
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
12.11.
2021
Daně z příjmu fyzických a právnických osob 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   2 100 Kč s DPH
12.11.
2021
Nemovité věci a jejich nájem z daňového a účetního pohledu
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
19.11.
2021
Nemovité věci a jejich nájem z daňového a účetního pohledu
Verlag Dashöfer     4 465 Kč s DPH
19.11.
2021
Daně z příjmů fyzických a právnických osob
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   2 100 Kč s DPH
22.11.
2021
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
22.11.
2021
Daně z příjmu fyzických a právnických osob 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Jihlava   2 100 Kč s DPH
22.11.
2021
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
23.11.
2021
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 50 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Podrobně rozebereme následující oblasti:
• Poplatníci DPPO
   - veřejně prospěšní poplatníci a stanovení jejich základu daně,
   - SVJ a jeho postavení v DPPO,
   - svěřenské fondy a rodinné fundace ve vztahu k jejich zdaňování.
• Vazba účetního a zdaňovacího období ve vztahu k základu daně.
• Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně tak, jak je realizován v daňovém přiznání. V této souvislosti se zaměříme na:
   - zaúčtované daňově neúčinné náklady,
   - položky zvyšující mimoúčetně základ daně,
   - zaúčtované nezdanitelné výnosy včetně důvodů jejich nezahrnutí do základu daně,
   - položky snižující mimoúčetně základ daně.
• Vzájemná vazba § 24 a § 25, základní zásady daňové účinnosti nákladů.
• Podrobný rozbor a výklad jednotlivých daňově účinných výdajů podle § 24, a to i na příkladech a v souvislostech s Pokynem D – 22, ve vazbě na účetnictví.
• Problematika daňového odpisování hmotného a nehmotného majetku v podmínkách roku 2021
• Podrobný rozbor a výklad jednotlivých daňově neúčinných výdajů podle § 25, a to i na příkladech a v souvislostech s Pokynem D – 22, ve vazbě na účetnictví.
• Pokyn GFŘ ke směrnici ATAD (stručně)
• Odčitatelné položky od základu daně, přičemž bude položen důraz na odpočet daňové ztráty a souvislost s možností zpětného uplatnění ztráty. Výklad lhůty pro stanovení daně a vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty.
• Rozbor otázek tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám a jejich návaznost na odpisy pohledávek.
• Pokud bude k datu konání přednášky známý návrh novely zákona pro rok 2022, bude zařazen do výkladu.

Obsahem přednášky nebudou daňové souvislosti přeměn společností a mezinárodního zdanění.