Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.9.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
12.10.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Karlovy Vary   1 893 Kč 
13.10.
2021
Změny a novinky v povinnostech zaměstnavatelů 2021/2022 • Nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů • Změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • Změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Hradec Králové   1 893 Kč 
19.10.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
21.10.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   České Budějovice   1 893 Kč 
22.10.
2021
Změny a novinky v povinnostech zaměstnavatelů 2021/2022 • Nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů • Změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • Změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Ostrava   1 893 Kč 
26.10.
2021
Změny a novinky v povinnostech zaměstnavatelů 2021/2022 • Nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů • Změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • Změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
27.10.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
23.11.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Praha   2 058 Kč 
25.11.
2021
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
6.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
6.12.
2021
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
17.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
17.12.
2021
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
22.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
22.12.
2021
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
7.1.
2022
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
7.1.
2022
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
11.1.
2022
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
11.1.
2022
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 28 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní


Cíl: Česká republika v následujících měsících zavede řadu změn a novinek, které vyplývají ze směrnic EU o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (work-life balance) a transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Změny a novinky budou zaváděny na poslední chvíli a jelikož zaměstnavatelé obvykle ocení, když se mohou na změny připravit v dostatečném časovém předstihu, přinášíme pro zaměstnavatele přehled novinek, změn a nových povinností, které je v následujících měsících čekají.


Program semináře:


ochrana zaměstnanců oznamovatelů • oznámení protiprávního jednání a postavení zaměstnance oznamovatele

 • správný postup zaměstnavatele při přijímání a řešení oznámení protiprávního jednání

 • vnitřní oznamovací systém jako nová povinnost zaměstnavatelů

 • povinnost ustanovit „příslušnou osobu“ odpovědnou za přijímání a řešení oznámení

 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci oznámení

 • zákaz odvetných opatření vůči zaměstnancům oznamovatelům

 • zvýšená ochrana zaměstnanců oznamovatelů před propouštěním a možnosti jejího zneužití ze strany zaměstnanců


změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • změny otcovské dovolené (dávky otcovské poporodní péče)

 • nová nepřenositelná část rodičovské dovolené a nová dávka sociálního zabezpečení

 • oznamování čerpání rodičovské dovolené

 • flexibilní čerpání rodičovské dovolené

 • změny OČR a dávky ošetřovného (pečovatelské dovolené)

 • právo na pružné uspořádání práce včetně práva na home office


změny a novinky pracovních podmínek • změny informační povinnosti zaměstnavatele o pracovních podmínkách

 • nové minimální standardy předvídatelnosti práce DPČ a DPP

 • referenční dny a hodiny / rozvrh pracovní doby u DPČ a DPP

 • kompenzace při zrušení „směny“ u DPČ a DPP

 • právo zaměstnance žádat o přechod na jistější formu zaměstnání (z DPČ/DPP na pracovní smlouvu, z doby určité na dobu neurčitou atd.)

 • právo zaměstnance na písemné odůvodnění vypovězení DPČ a DPP

 • rozšíření možnosti souběžného zaměstnání zaměstnance u jiného zaměstnavatele


diskuze a odpovědi na dotazy