ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2022 – změny a řešení situací na základě dotazů z praxe

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2022 – změny a řešení situací na základě dotazů z praxe Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/zdravotni-pojisteni-2022-zmeny-a-reseni-situaci-na-zaklade-dotazu-z-praxe/pS60.24501/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.10.2021   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Zlín (zlin)
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/zdravotni-pojisteni-2022-zmeny-a-reseni-situaci-na-zaklade-dotazu-z-praxe/pS60.24501/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: DANĚK Antonín Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky zdravotních pojišťoven a všechny zájemce, kteří chtějí získat jasný přehled o zdravotním pojištění


Seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění a podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Část semináře je koncipována i formou odpovědí na dotazy a řešení konkrétních situací z praxe.


Nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění. Průměrná mzda a rozhodné částky ve zdravotním pojištění. Změny v související právní úpravě a jejich dopady do zdravotního pojištění. Zvýšené platby státu a odpočet od příjmu zaměstnance. Aplikace nařízení Evropské unie po Brexitu.


Kdy zaměstnavatel plní za zaměstnance zákonné povinnosti? Kdy vzniká, resp. nevzniká, ve zdravotním pojištění zaměstnání? Jak se postupuje, když se osoba nestane z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem, a kdy k takovým situacím dochází? • výklad pojmů důležitých pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

 • komentář k ustanovení § 3 z. č. 592/1992 Sb., řešící stanovení vyměřovacího základu zaměstnance

 • poměrná část minimálního vyměřovacího základu. Co všechno je zapotřebí prověřit ve vazbě na minimum zaměstnance?

 • typy čestných prohlášení a jejich smysl

 • různé varianty nemoci a jejich dopad do placení pojistného zaměstnavatelem

 • posuzování nezaopatřenosti jednak pro řešení zdravotního pojištění studentem, jednak pro postupy zaměstnavatele při zaměstnávání těchto osob

 • chyby zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištění

 • souběh příjmů, zákonné minimum a skončení dalšího zaměstnán • zatajený příjem zaměstnance • nepřípustný souběh osoby bez zdanitelných příjmů • důsledky neodhlášení zaměstnance u dohod při poklesu příjmu pod rozhodnou částku

 • platba chybně provedená, problémové situace u plateb pojistného zaměstnavatelem. Kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled?

 • mimořádně závažná událost v životě zaměstnance • zaměstnanec dosáhl důchodového věku, ale důchod nepobírá • plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem – přihlášky, odhlášky, „státní kategorie“ • zpětné přiznání důchodu
 • postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec skončí zaměstnání

 • kopie záznamu o pracovním úrazu

 • ukončení činnosti zaměstnavatele, povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám, přechod zaměstnanců k jinému zaměstnavateli • předčasný důchod • zaměstnanec si „na zkoušku“ odskočí do zahraničí • zkrácené úvazky • studenti po dosažení věku 26 let ve zdravotním pojištění

 • překážky v práci na straně zaměstnavatele

 • péče o blízkou osobu • kontrolní činnost zdravotních pojišťoven • mateřská a rodičovská dovolená, péče o dítě

 • Modrý průkaz pojištěnce pro osoby ze třetích zemí • nárok na zdravotní péči na Slovensku • skončení zaměstnání a „státní kategorie“

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislostech zdravotního pojištění

 • diskuze • odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   1 089 Kč s DPH
22.9.
2021
Diskriminace, šikana a nerovné zacházení na pracovišti a jak jim předcházet
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
22.9.
2021
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
22.9.
2021
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní
STUDIO W     1 089 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
22.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
22.9.
2021
Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé
ANAG   České Budějovice   2 058 Kč 
23.9.
2021
Akademie HR
PROFI-MEN   Hradec Králové   30 250 Kč s DPH
23.9.
2021
13.1.
2022
Exekuce srážkami ze mzdy • aktuální stav
ANAG   Brno   1 893 Kč 
23.9.
2021
Mzdy pod lupou • základní principy mzdové problematiky • pro začínající MÚ • 2denní seminář
ANAG   Ostrava   3 380 Kč 
23.9.
2021
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
STUDIO W   Praha   5 808 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
STUDIO W     5 808 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
Aktuální pracovněprávní problematika • konzultační seminář
ANAG   Praha   2 058 Kč 
24.9.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   8 990 Kč 
25.9.
13.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   10 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 476 termínů