Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění

Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/zamestnavani-cizincu-v-cr-nejen-z-pohledu-pojisteni-a-zdaneni/pS60.24473/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.10.2021   
Popis termínu: 9.00 - 15.00
Místo: Hradec Králové (hradec-kralove)
Cena bez DPH: 1 893 Kč https://www.anag.cz/zamestnavani-cizincu-v-cr-nejen-z-pohledu-pojisteni-a-zdaneni/pS60.24473/
Popis ceny: 2290.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: VYŠKOVSKÁ Magdaléna Mgr.

Popis kurzu

Určeno pro: pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. V závěrečné části se seminář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.


Cíl: bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. V úvodu semináře budou krátce rozebrány základní povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců do ČR z pohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která se u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. S ukončením přechodného období Brexitu došlo k novým situacím ve všech probíraných oblastech. Na semináři budou v úvodu krátce vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.).


Program semináře:


Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)

 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence

 • pojistné předpisy a daňové předpisy

 • informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie

 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance


Sociální a zdravotní pojištění • (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) • evropská koordinační nařízení


- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují


- určení, kam platit pojistné v různých situacích


- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení


- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti


- aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře


- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel


- Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK


- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají


- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování

 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR


Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob) • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy

 • daňová rezidence fyzických osob a její určení

 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem

 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem

 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba

 • specifické kategorie zaměstnanců – šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění

 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení

 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)

 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů

 • stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů

 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění

 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení

 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení

 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů

 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne


diskuze a odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Dovolená pod drobnohledem v praktických příkladech
ANAG   Ostrava   1 893 Kč 
21.9.
2021
Exekuce srážkami ze mzdy • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 223 Kč 
21.9.
2021
Mzdové aktuality
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
21.9.
2021
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
21.9.
2021
Pracovní doba a konto pracovní doby v širších souvislostech
ANAG   Zlín   1 810 Kč 
21.9.
2021
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ - 4denní
STUDIO W   Praha   10 285 Kč s DPH
21.9.
24.9.
2021
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
21.9.
2021
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   1 089 Kč s DPH
21.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
21.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
21.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní
STUDIO W     1 089 Kč s DPH
21.9.
2021
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   1 089 Kč s DPH
22.9.
2021
Diskriminace, šikana a nerovné zacházení na pracovišti a jak jim předcházet
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
22.9.
2021
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
22.9.
2021
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
22.9.
2021
FKSP a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
22.9.
2021
Home office v zahraničí a pojištění a zdanění zaměstnanců • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 058 Kč 
22.9.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
22.9.
2021
Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
22.9.
2021
  Stránka 1 z 25   Další
20 z 488 termínů