Výroba potravin 2022 Kvalita potravinářských výrobků a jejich mediální obraz

Výroba potravin 2022 Kvalita potravinářských výrobků a jejich mediální obraz Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SKP21&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , konference
Vybraný termín:  01.12.2021   
Další termíny:
Místo: Líně (line)
Cena bez DPH: 3 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=SKP21&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 4 828 Kč
Lektor: Ing. David Zima , Ing. Jan Pivoňka Ph.D. , Ing. Simona Sedláková , Ing. Dana Gabrovská Ph.D. , Ing. Pavel Mikoška Ph.D. , Ing. Jan Maryška , Ing. Libor Dupal , doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská , Ing. Jindřich Pokora , Ing. Petr Ježek , Ing. Soňa Jonášová , doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. MBA , Ing. Petr Baudyš
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. David Zima

Vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také zastupování ČR...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

Vystudoval obor kvasná chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha, kde následně rovněž obhájil doktorskou práci v oboru technologie potravin. Více než 10 let působí jako odborný asistent na Vysoké škole chemické technologické v Praze,...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Simona Sedláková

je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně oboru Jakost a zdravotní nezávadnost potravin. Působí na Ústředním inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně jako metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Dana Gabrovská Ph.D.

absolvovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie na Vysoká škola chemicko-technologické. Od roku 1985 pracovala ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha v.v.i. jako výzkumný pracovník, později jako vedoucí oddělení a náměstkyně...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Pavel Mikoška Ph.D.

Působí jako viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ředitel kvality ve společnosti Albert. Je spoluautorem metodiky soutěže Diamantová liga kvality a zároveň iniciátor projektu věnující se dvojí kvalitě potravin v ČR....

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Jan Maryška

po absolvování studia technologie potravin na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se věnoval především potravinářské legislativě a problematice označování potravin. Od roku 2016 působí jako spolupracovník spotřebitelské...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Libor Dupal

Je absolventem VŠCHT Praha (Fakulta potravinářské technologie a biotechnologie). Od r. 2002 vrcholovým manažerem Sdružení českých spotřebitelů (ředitel, nyní předseda správní rady). Je též ředitelem Kabinetu pro standardizaci, o.p.s....

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská

Absolvovala Fakultu chemické technologie, obor organická chemie, na Vysoké škole chemicko-technologické. Pak pracovala ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha jako výzkumný pracovník, později nastoupila na VŠCHT na Fakultu potravinářské a...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Jindřich Pokora

Působí u Ústředního inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce již 26 let. V současné době zastává pozici ředitele odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Je iniciátorem webu Potraviny na pranýři. Za největší současný...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Soňa Jonášová

Je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku v České republice v roce 2015 založila a v současné době je stále ředitelkou Institutu cirkulární...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. MBA

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, ve své odborné činnosti se věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Navazujeme na předchozí dva úspěšné ročníky a zveme vás na odbornou konferenci Výroba potravin 2022. Zapojte se do diskuze o potravinářské legislativě, mediálním obrazu potravinářských produktů a udržitelnosti řetězce průmyslové výroby potravin.

Program konference:

Blok I - Kvalita a legislativa potravin

Novinky v potravinářské legislativě
Ing. David Zima (Ministerstvo zemědělství ČR)
Přehled nových a připravovaných legislativních předpisů pro oblast potravinářské výroby a distribuce.

Aktuální trendy v označování potravin a nejčastější chyby z pohledu Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Ing. Simona Sedláková (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)
Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno? Jaké jsou nejčastěji zjišťované nedostatky v označování potravin? V současné době roste mimo jiné poptávka po alternativních způsobech stravování, což se odráží i v nabídce výrobců potravinářského průmyslu. Tyto potraviny zařazují do portfolia i výrobci, kteří je běžně nevyrábějí. Jak předcházet chybám v označování u těchto produktů z řad veganských, bezlepkových, a dalších potravin?

Značky kvality na tuzemském trhu a jejich obsah
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Potravinářská komora ČR)
Na tuzemském trhu existuje poměrně široký soubor značek kvality potravin (evropské, národní, privátní, různých spolků, iniciativ atd.). Jaký je jejich význam pro výrobce, spotřebitele a obchodníky? Odráží obsah (parametry) jednotlivých značek skutečně kvalitu dané potraviny a pomáhá běžnému spotřebiteli v každodenním výběru potravin? Diskutovány budou také požadavky na další značky v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu, kdy se v očekávají značky pro nutriční značení, udržitelnost, uhlíkovou stopu nebo welfare zvířat.

Značky kvality a jejich význam pro obchodníky
Ing. Pavel Mikoška, Ph.D. (Ahold Czech Republic)
Na českém trhu se vyskytuje mnoho značek kvality potravin jako jsou např. Klasa, Regionální potravina apod. Vedle těchto celostátně mediálně podporovaných značek existuje velké množství značek „privátních“. Ty cílí na rozličné skupiny zákazníků, přičemž o nich nelze hovořit jako o nejlevnějších alternativách na trhu s „pochybnou kvalitou“, jak tomu bylo dříve. V prezentaci budou uvedeny některé typy vlastních značek obchodníků a atributy, které tyto značky spotřebitelům nabízejí. Zmíněn bude také význam zákaznicky srozumitelného „nutričního značení potravin“.

Blok II - Potraviny jako spotřebitelské výrobky a testování jejich kvality v médiích

Testování potravin ve spotřebitelské organizaci dTest
Ing. Jan Maryška (dTest)
Základní principy spotřebitelského testování v organizaci dTest. Příprava a metodika spotřebitelských testů. Proces vyhodnocování spotřebitelských testů. Zásady mediální prezentace výsledků.

Kvalita potravin z pohledu spotřebitelské organizace
Ing. Libor Dupal (Sdružení českých spotřebitelů)
Jaké trendy spotřebitelů při nákupu potravin převládají? Které technické normy se využívají pro spotřebitelské testování? Dvojí kvalita ve světle novelizovaného zákona o potravinách.

Provádění spotřebitelských testů z pohledu senzorické laboratoře
doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Jak probíhá hodnocení potravin ve spotřebitelských testech? Lze srovnávat testy prováděné spotřebiteli s testy prováděnými panelem školených posuzovatelů? Jaké aspekty je nutné brát v úvahu při přípravě spotřebitelského testu potravinářských výrobků?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce a podněty spotřebitelů
Ing. Jindřich Pokora (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)
Jak přistupuje tuzemský dozorový orgán k podnětům jednotlivých spotřebitelů či spotřebitelských organizací?

Blok III - Udržitelnost ve výrobě potravin

Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli pohledem zvenčí
Ing. Petr Ježek (Embassy of the Czech Republic to the USA)

Principy cirkulární ekonomiky v agropotravinářství
Ing. Soňa Jonášová (Institut Cirkulární Ekonomiky)
Zelená dohoda pro Evropu a Akční plán pro cirkulární ekonomiku i strategie Od zemědělce ke spotřebiteli přinášejí jasnou prioritu v podobě uzavřených cyklů materiálů včetně biologicky rozložitelných odpadů. I přesto jsou bioodpady a vedlejší produkty potravinářské výroby odděleně sbírány, zpracovávány a navráceny zpět do půdy jen v minimu případů. Principy cirkularity stojí na analýzách skutečných materiálových toků, definici příležitostí pro omezení plýtvání a vytváření hodnoty díky spolupráci napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci s cílem uzavřít cyklus živin a omezit spotřebu primárních zdrojů. Přednáška představí souvislosti nové legislativy s konkrétními příklady praxe analýz mezer cirkularity na úrovni HORECA segmentu a retailu.

Enviromentální dopady obalových materiálů
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Potravinové obaly tvoří poměrně významnou část směsného komunálního odpadu. Současný tlak na snižování jeho objemu vyvolává snahy po hledání nových materiálů použitelných v obalovém průmyslu. Různé materiály představují různou environmentální zátěž, nicméně jejich hodnocení jen na základě jejich konečného odstranění může být problematické. Pro důsledné hodnocení potenciálních environmentálních dopadů obalových materiálů je třeba zohlednit i jejich výrobu, surovinovou náročnost a další stádia jejich životního cyklu. Na přednášce bude představen nový nástroj hodnocení environmentální zátěže obalových materiálů využitelný jak návrháři, designéry, tak širší odbornou veřejností.

Udržitelnost v obchodě vyžaduje komplexní přístup
Ing. Petr Baudyš (Penny Market)

Akcí vás opět provede Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Všechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Zpracovatelský průmysl

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Zpracovatelský průmysl
Název      Cena     
Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady podle nových odpadových předpisů 2021
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
22.9.
2021
Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
22.9.
2021
Výroba a distribuce certifikovaných biopotravin podle aktuální legislativy  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
8.10.
2021
Školní sběr tříděného odpadu podle nového zákona o odpadech aneb jak vzdělávat a ještě vydělat
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
12.10.
2021
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
Verlag Dashöfer   Rakvice   5 433 Kč s DPH
19.10.
2021
Odpady ze zdravotní a veterinární péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
20.10.
2021
Audit kvality - vedení dokumentace D/TLD dílů
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
26.10.
2021
Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100
Verlag Dashöfer   Praha   7 853 Kč s DPH
16.11.
2021
Výpočtové modelování pro začátečníky Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
18.11.
2021
Výpočtové modelování pro začátečníky Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Verlag Dashöfer   Líně   5 433 Kč s DPH
18.11.
2021
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
23.11.
2021
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022
Verlag Dashöfer   Líně   4 828 Kč s DPH
23.11.
2021
Výpočtové modelování pro pokročilé Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
25.11.
2021
Výpočtové modelování pro pokročilé Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Verlag Dashöfer   Líně   5 433 Kč s DPH
25.11.
2021
VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů (2016)
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
26.11.
2021
Výroba potravin 2022 Kvalita potravinářských výrobků a jejich mediální obraz
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
1.12.
2021
Výroba potravin 2022 Kvalita potravinářských výrobků a jejich mediální obraz
Verlag Dashöfer   Líně   4 828 Kč s DPH
1.12.
2021
VDA Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (2009)
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
17.12.
2021

18 termínů