Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady podle nových odpadových předpisů 2021

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady podle nových odpadových předpisů 2021 Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=ONWGASTRO&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  22.09.2021   
Cena bez DPH: 3 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=ONWGASTRO&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 4 828 Kč
Lektor: Ing. et Ing. Katarína Kajánková Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. et Ing. Katarína Kajánková Ph.D.

Ing. et Ing. Katarína Kajánková Ph.D. pracuje jako poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ a.s., je prezidentkou Aliance pro ženy v oběhovém hospodářství a externě působí na FŽP UJEP Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Potravinové odpady představují jak nevyhnutelné odpady, tak potravinové ztráty, které vznikají důsledkem nevhodného nakládání s potravinami. Využití potravinových odpadů představuje nejčastěji biologickou přeměnu na bioplyn a kompost (anaerobní/aerobní zpracování) a jiné hodnotné frakce. Část potravinových odpadů se stává také v rozporu s legislativou součástí splaškových odpadních vod. Omezování vzniku a znovuvyužití odpadů z potravin předchází optimalizace technologie výroby potravin ("foodecodesign"), balení (inteligentní a aktivní obaly), ale i značení potravin, udržitelné stravovací návyky, dárcovství potravinových přebytků a neprodejných výrobků, vhodné marketingové kampaně apod.

Obsah on-line semináře:
  • Potravinový odpad - součást BRO ( B iologicky R ozložitelný O dpad)
  • Legislativní rámec
  • Potravinové odpady
  • Prevence vzniku potravinového odpadu a darování potravin
  • Gastro odpady/součást odpadů z potravin
  • Technologie zpracování potravinových odpadů
  • Cirkulární ekonomika ve světě potravin
Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams, Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
Kurz je zařazen v sekcích

Zpracovatelský průmysl , Chemický průmysl , Vodní hospodářství

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Zpracovatelský průmysl , Chemický průmysl , Vodní hospodářství
Název      Cena     
Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
22.9.
2021
Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady podle nových odpadových předpisů 2021
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
22.9.
2021
Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
4.10.
2021
Výroba a distribuce certifikovaných biopotravin podle aktuální legislativy  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
8.10.
2021
Školní sběr tříděného odpadu podle nového zákona o odpadech aneb jak vzdělávat a ještě vydělat
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
12.10.
2021
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
Verlag Dashöfer   Rakvice   5 433 Kč s DPH
19.10.
2021
Odpady ze zdravotní a veterinární péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
20.10.
2021
BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
Verlag Dashöfer   Líně   4 828 Kč s DPH
25.10.
2021
Audit kvality - vedení dokumentace D/TLD dílů
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
26.10.
2021
Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100
Verlag Dashöfer   Praha   7 853 Kč s DPH
16.11.
2021
Výpočtové modelování pro začátečníky Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Verlag Dashöfer   Líně   5 433 Kč s DPH
18.11.
2021
Výpočtové modelování pro začátečníky Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
18.11.
2021
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022
Verlag Dashöfer   Líně   4 828 Kč s DPH
23.11.
2021
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
23.11.
2021
Výpočtové modelování pro pokročilé Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Verlag Dashöfer   Líně   5 433 Kč s DPH
25.11.
2021
Výpočtové modelování pro pokročilé Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
25.11.
2021
VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů (2016)
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
26.11.
2021
Výroba potravin 2022 Kvalita potravinářských výrobků a jejich mediální obraz
Verlag Dashöfer   Líně   4 828 Kč s DPH
1.12.
2021
Výroba potravin 2022 Kvalita potravinářských výrobků a jejich mediální obraz
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
1.12.
2021
VDA Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (2009)
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
17.12.
2021

20 termínů