Správní řád v sociálně-právní ochraně dětí - vybraná problematika z praxe

Správní řád v sociálně-právní ochraně dětí - vybraná problematika z praxe INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/spravni-rad-v-socialne-pravni-ochrane-deti-vybrana-problematika-z-praxe-1706
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.12.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 100 Kč https://www.integracentrum.cz/spravni-rad-v-socialne-pravni-ochrane-deti-vybrana-problematika-z-praxe-1706
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na vybranou problematiku správního řádu v sociálně-právní ochraně dětí. Zaměstnanci orgánů OSPOD jako správních orgánů se seznámí se zásadami správního řízení, bude vysvětlen vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a ve správním řádu, pravomoc a příslušnost správních orgánů, možnost dožádání, vedení řízení, spis a protokol, kdo jsou účastníci řízení a jaká práva a povinnosti mají účastníci řízení a další subjekty správního řízení. Program se věnuje také správnímu řízení o výchovných opatřeních a možnosti uložení pořádkové pokuty podle zákona o SPOD. Rámcově se program zabývá také přezkumným řízením. Celá problematika bude reflektována na příkladech z praxe.

Absolvent kurzu si prohloubí základní zásady správního řízení a vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Orientuje se v subjektech správního řízení, ve výchovných opatřeních a možnostech uložení pořádkové pokuty podle zákona o SPOD. Pomocí aplikace právního předpisu na konkrétní případy si účastníci obohatí svoje znalosti v dané problematice. K tomu napomáhá také řešení případových studií.

Program semináře:

 • Základní zásady správního řízení a jeho subjekty
  • Správní řízení - základní zásady správního řízení a vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a ve správním řádu
  • Subjekty správního řízení - správní orgány (jejich pravomoc a příslušnost, dožádání, vedení řízení, spis, protokol), účastníci správního řízení a další subjekty
 • Správní řízení o výchovných opatřeních a možnosti uložení pořádkové pokuty podle zákona o SPOD
  • Zahájení řízení, zásada dispoziční a oficiality, příprava projednávané věci, postavení dítěte v projednávané věci, rozhodnutí správního orgánu a jeho náležitosti, základní požadavky na formulaci výroku rozhodnutí, obsah části čtvrté správního řádu - vyjádření, osvědčení a sdělení.
 • Přezkumné řízení
  • Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné prostředky, stížnosti, přezkum ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu.
 • Praktická část semináře
  • Případové studie a kazuistiky o rozhodování orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve správním řízení.Všechny termíny konání kurzu

 • 02.11.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 09.11.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 02.12.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
21.9.
2021
Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
14.10.
2021
Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
15.10.
2021
Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
19.10.
2021
Správní řád v sociálně-právní ochraně dětí - vybraná problematika z praxe
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
2.11.
2021
Správní řád v sociálně-právní ochraně dětí - vybraná problematika z praxe
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
9.11.
2021
Manažer v sociálních službách - celý kurz
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách - 1. Základy českého práva (celý blok)
bfz     zdarma
e-learning
Správní řád v sociálně-právní ochraně dětí - vybraná problematika z praxe
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
2.12.
2021
Manažer v sociálních službách - 3. Finanční a projektové řízení (celý blok)
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách - 1.1. Právo v praxi sociálního pracovníka
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách – 1.2. Pracovní právo
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách – 1.3. GDPR
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách - 1.4. Zákon o sociálních službách
bfz   Kurz absolvujete z domova nebo v zaměstnání   zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách – 2.1. Lidská práva
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách – 2.2. Etika
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách – 2.3. Vedení a motivace zaměstnanců
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách – 2.4. Komunikace v týmu
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách – 2.5. Základy marketingu
bfz     zdarma
e-learning
Manažer v sociálních službách – 2.6. Úvod do problematiky personálního řízení
bfz     zdarma
e-learning
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 26 termínů