Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5741
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  07.12.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5741
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: JUDr. Stanislava Neubauerová , JUDr. Jana Vašíková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Stanislava Neubauerová právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Jana Vašíková právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Z programu semináře:

Účastenství obecně - dle správního řádu
Hlavní a vedlejší účastníci řízení
• Nepřiznání účastenství
• Procesní práva a povinnosti účastníků
- např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky.

Účastenství speciálně dle současného stavebního zákona:
Stavebník, soused, obec a projektant a spolek (občanské sdružení)
• Námitky účastníků řízení
- územně-technické, občanskoprávní
Účastníci umístění záměru - územní řízení o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
Účastníci povolení záměru - např. stavební řízení, řízení o změně stavby před dokončením, řízení o změně v užívání stavby
Účastníci kolaudačního řízení
• Účastníci řízení o nepovoleném záměru (stavbě)
• Účastníci řízení o opatřeních ve veřejném zájmu - např. nařízení nezbytných úprav, nutných zabezpečovacích prací, neodkladného odstranění stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
• Účastníci společných řízení
- např. společné územní a stavební řízení, společné územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA)
Účastenství v zjednodušených postupech - např. územní souhlas, ohlášení stavby, kolaudační souhlas, souhlas s odstraněním stavby, společný souhlas

Účastenství speciálně dle nového stavebního zákona:
Státní stavební správa - soustava stavebních úřadů, působnost ve věcech stavebního řádu
Změny v postavení některých osob - např. obec, projektant, autorizovaný inspektor, dotčená veřejnost, vlastník či správce infrastruktury, Společenství vlastníků jednotek.)
Účastenství v povolovacím řízení - řízení o povolení záměru, řízení s posouzením vlivů, speciální právní úprava odvolacího řízení pro účely povolovacích řízení
Nové typy zjednodušených řízení a právní úprava účastenství v nich - zrychlené řízení, rámcové povolení
Účastníci kolaudačního řízení - kolaudace, předčasné užívání, zkušební provoz, rekolaudace Účastníci řízení o povolení odstranění stavby
Účastníci řízení o nepovoleném záměru (stavbě)
• Účastenství v řízeních o opatřeních k nápravě
- např. o nařízení provést udržovací práce, úpravy záměru, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku či stavbě,
Informační systémy veřejné správy, portál stavebníka, evidence stavebních postupů…
• Postavení osob s ohledem na správní soudnictví
- např. žalobce, osoba zúčastněná na řízení.

Dotčené orgány:
Dle současného stavebního zákon: práva a povinnosti dotčených orgánů dle správního řádu a stavebního zákona, vztah dotčených orgánů a stavebního úřadu, výstupy dotčených orgánů (zejm. závazné stanovisko, jeho obsah a přezkoumatelnost, koordinované závazné stanovisko, fiktivní závazné stanovisko).
Dle nového stavebního zákona: změny vztahu dotčených orgánů a stavebního úřadu, výstupy dotčených orgánů (zejm. stanovisko, závazné stanovisko, koordinované a fiktivní závazné stanovisko).

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
21.9.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.9.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
23.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
30.9.
2021
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
1.10.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Olomouc   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.10.
2021
Rodinné právo v praxi matrik
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 130 termínů