Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6412
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.12.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 975 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6412
Cena s DPH: 2 390 Kč
Lektor: Ing. Marcela Pavlová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Marcela Pavlová náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Odborný program semináře:
Principy nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu
• Informace o novele stavebního zákona vyhlášené zákonem č. 403/2020 Sb., a paragrafovém znění nového stavebního zákona na úseku povolování staveb
• Obecné informace

   - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území
   - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
   - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
   - záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
   - druhy územních rozhodnutí
   - územní souhlas
   - územní řízení
   - společné územní a stavební řízení
Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
   - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
   - ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
   - stavební řízení
   - veřejnoprávní smlouva
   - změna stavby před jejím dokončením
   - užívání stavby
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.10.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností včetně informací o očekávaných novinkách v legislativě platebního styku - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
18.10.
2021
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
Online seminář: Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
21.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
21.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
21.10.
2021
Obecní zřízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.10.
2021
Obecní zřízení - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
22.10.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.10.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
26.10.
2021
Nový zákon o znalcích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.11.
2021
Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
BOVA     2 590 Kč s DPH
1.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
2.11.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 100 termínů